Планови

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ: ЗА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОГ СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, КОЛСКЕ ВАГЕ И ВАГАРСКЕ КУЋИЦЕ У СКЛОПУ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА НА К.П. 5786, 5787, 5783/2, 5783/3 И 5783/4 КО СОНТА,ОПШТИНА АПАТ