Савет за здравље

Скупштина општине Апатин је донела Решење о именовању Савета за здравље општине Апатин. У Савет за здравље именовани су:

  1. др Ивана Јелић, председник, представник локалне самоуправе
  2. Сузана Клецин, члан, представник локалне самоуправе
  3. Марија Богић, члан, представник Удружења грађана из реда пацијената
  4. др Јасминка Миклош, члан, представник здравствених установа на територији општине Апатин
  5. Радослав Богић, члан, представник надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање

Савет је на седници одржаној дана 21.03.2014. године је донео Пословник о раду Савета за здравље. Комплетан Правилник можете погледати овде.