Запослени

Овде можете погледати запослене по секторима у Општини Апатин, њихова радна места и канцеларије у којима се налазе.

Oпштинска управа

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Наташа Ћурчић Начелница општинске управе 069 25260 05 Email Adresa 32

Правобранилаштво Општине Апатин

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Ника Петровић Правобранилац општине Апатин 065 25260 04 Email Adresa 7
Љубица Куриџа Руководилац писарнице 025/772-164 Email Adresa 7

Одељење за стамбено комуналну делатност,урбанизам,грађевинске, заштиту животне средине и имовинско правне послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Синиша Јовановић Руководилац одељења 065 25260 40 Email Adresa 3
Золтан Пфајфер Послови из области урбанизма 025 772 122 lokal 652 Email Adresa 2
Оливера Тихомировић Вигњевић Шеф имовинско правне службе 069 25260 13 Email Adresa
Недељко Станимировић Послови из области грађевинарства и заштите животне средине 025 772 122 lokal 651 Email Adresa 1
Марица Жужић Имовинско правни послови и послови из области грађевинарства и урбанизма 025 772 122 lokal 651 Email Adresa 1
Снежана Гостовић Административни радник 025 772 122 lokal 652 Email Adresa 2
Веселин Дрча Послови за промет некретнина 025 772 122 lokal 527 Email Adresa Приземље

Одељење за инспекцијске послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Драгана Стамболија Руководилац одељења; Послови инспекције из области заштите животне средине 065 25260 21 Email Adresa
Никола Марчета Комунални инспектор 065 25260 39 Email Adresa
Никола Балаћ Послови саобраћајне инспекције 065 25260 22 Email Adresa
Снежана Милешевић Послови грађевинске инспекције 065 25260 28 Email Adresa
Дејан Краварушић Послови комуналног надзора 065 25260 23 Email Adresa
Дамир Шкрбић Шеф службе комуналних послова 065 25260 24 Email Adresa
Бошко Бурсаћ Комунални сарадник 025 772 122 lokal 650 Email Adresa

Одељење за општу управу,друштвене делатности и скупштинске послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Маргарета Ковачевић Руководилац одељења - координатор за управљање људским ресурсима 025 772 122 lokal 601 Email Adresa 34
Александра Вукоман Шеф одсека за друштвене делатности и скупштинске послове, скупштински послови и саветник за заштиту права пацијената 065 25260 11 Email Adresa 34
Немања Павловић Послови правне помоћи и повереник за избеглице 025/772-122 локал 620 Email Adresa 11
Мирјана Балаћ Административни радник одсека за друштвене делатности 025 772 122 lokal 517 Email Adresa 10
Борис Танкосић Послови утврђивања права на борачко инвалидску заштиту, послови вођења бирачких спискова и послови у вези стицања статуса енергетски угроженог купца 025 772 122 lokal 517 Email Adresa 10
Радмила Пиштињат Послови из области заштите материнства 025 772 122 lokal 621 Email Adresa 6
Јагода Егић Послови из области дечије заштите 025 772 122 lokal 621 Email Adresa 6
Владимир Дукић Послови из области образовања, спорта, социјалне заштите и личних стања грађана 025 772 122 lokal 622 Email Adresa 8
Гордана Ђаковић Матичар 025 772 122 lokal 619 Email Adresa 5
Маја Личина Административни секретар за послове у Скупштини општине 025 772 122 lokal 504 Email Adresa 25
Саша Рапаић Послови формирања, завођења и развођења аката 025 772 122 lokal 562 Email Adresa Шалтер сала
Жељко Вајда Послови архиве 065 25260 32 Email Adresa 8
Александра Сењак Административно технички послови СО и општинског већа 025 772 122 lokal 601 Email Adresa 34
Здравко Кењало Послови заштите од пожара и ложач централног грејања Email Adresa
Синиша Гајчин Послови фомирања, завођења и развођења аката 025 772 122 lokal 633 Email Adresa
Анита Немет Матичар МК Пригревица 025 822-512 Email Adresa МК Пригревица
Анкица Чанак Курир и радник на одржавању чистоће у МК Пригревици 025 822-512 Email Adresa МК Пригревици
Невенка Поповић Матичар МК Сонта 025 792-054 и 025 792-958 Email Adresa МК Сонта
Јулијана Ракин Курир и радник на одржавању чистоће у МК Сонта 025 792-054 и 025 792-958 Email Adresa МК Сонта
Ибојка Гужвањ Матичар у МК Купусина и МК Свилојево 025 797-005 Email Adresa МК Свилојево
Жељко Поповић Послови обавештавања и информисања 025 772 122 lokal 633 Email Adresa

Канцеларија за младе

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија

Канцеларија за ромска питања

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Данијела Игнац Координатор за ромска питања 025 772 122 lokal 664 Email Adresa

Канцеларија за локални економски развој

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Весна Станковић Извршилац за грађевинске радове Email Adresa 35
Оливера Јовановић Послови на припреми и реализацији пројеката Email Adresa 36
Данило Тркуља Послови економског развоја економских интеграција и управни послови у области туризма, угоститељства и занатства 065/25260-01 Email Adresa 33
Милана Срдић Послови економског развоја економских интеграција и управни послови у области туризма, угоститељства и занатства 069/25260-11 Email Adresa 36
Снежана Радмановић Пејић Координатор канцеларије за ЛЕР 069 25260 12 Email Adresa 35

Одељење за привреду и финансије

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Кристијан Штрумбергер Послови информатичког одржавања 025/772-122 локал 525 Email Adresa 13
Јелена Радаковић Шеф одсека за привреду и развој 025/772-122 локал 624 Email Adresa 11
Александра Милкић Послови вођења главне књиге и помоћних књига 025 772 122 lokal 511 Email Adresa 14
Вељко Цветићанин Порески инспектор теренске контроле 025/772-122 локал 525 Email Adresa 13
Јованка Рађеновић Послови пореског контролора и пореске евиденције 025/772-122 локал 525 Email Adresa 13
Бранислава Бешир Руковидилац Одељења за привреду и финансије и Шеф одсека за трезор, буџетско планирање и извештавање 065 25260 52 Email Adresa 17
Татјана Петровић Службеник за јавне набавке 025 772 122 lokal 613 Email Adresa 17a
Гордана Јованић Послови извршења буџета и финансијских планова буџетских корисника 025 772 122 lokal 613 Email Adresa 17a
Мирјана Мирковић Шеф рачуноводства 065 25260 56 Email Adresa 17
Данијела Ђукић Послови финансијског планирања и извештавања 025 772 122 lokal 519 Email Adresa 17a
Гордана Кораћ Шеф одсека ЛПА 065 25260 54 Email Adresa 15
Љиљана Дубаић Административни послови у одсеку за ЛПА 025 772 122 lokal 511 Email Adresa 14
Татјана Бујић Послови ликвидатуре 025 772 122 lokal 603 Email Adresa 18
Душица Узелац Послови утврђивања локалних јавних прихода 025 772 122 lokal 509 Email Adresa 14
Сузана Ајдуковић Послови обрачуна 025 772 122 lokal 521 Email Adresa 18
Биљана Десница Послови наплате изворних јавних прихода и управно – правни послови у ЛПА 069 25260 17 Email Adresa 11
Ксенија Маљковић Поповић Послови пореског контролора и пореске евиденције 025 772 122 lokal 620 Email Adresa 13
Жељко Киш Послови из области пољопривреде и водопривреде 065 25260 16 Email Adresa 11
Данијела Чучиловић АОП служба 069 25260 10 Email Adresa 12
Мирослав Радмановић Административни послови за рад са приватним предузетницима 065 25260 36 Email Adresa