Запослени

Овде можете погледати запослене по секторима у Општини Апатин, њихова радна места и канцеларије у којима се налазе.

Oпштинска управа

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Наташа Ћурчић Начелница општинске управе 069 25260 05 nacelnik@soapatin.org 32

Правобранилаштво Општине Апатин

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Бранко Војводић Правобранилац општине Апатин 065 25260 14 ojp@soapatin.org 7
Љубица Куриџа Руководилац писарнице 025/772-164 ljubica.kuridza@apatin.rs 7

Одељење за стамбено комуналну делатност,урбанизам,грађевинске, заштиту животне средине и имовинско правне послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Синиша Јовановић Руководилац одељења 065 25260 40 urbanizam@soapatin.org 3
Золтан Пфајфер Послови из области урбанизма 025 772 122 lokal 652 zoltan.pfajfer@soapatin.org 2
Оливера Тихомировић Вигњевић Шеф имовинско правне службе 069 25260 13 opstauprava@soapatin.org
Недељко Станимировић Послови из области грађевинарства и заштите животне средине 025 772 122 lokal 651 nedeljko.stanimirovic@soapatin.org 1
Марица Жужић Имовинско правни послови и послови из области грађевинарства и урбанизма 025 772 122 lokal 651 prikljucakdozvole@soapatin.org 1
Снежана Гостовић Административни радник 025 772 122 lokal 652 snezana.gostovic@soapatin.org 2
Веселин Дрча Послови за промет некретнина 025 772 122 lokal 527 veselin.drca@apatin.rs Приземље

Одељење за инспекцијске послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Драгана Стамболија Руководилац одељења; Послови инспекције из области заштите животне средине 065 25260 21 ekoinsp@soapatin.org
Никола Марчета Комунални инспектор 065 25260 39
Бранислав Чукић Послови инспекције из области просвете и шеф за послове народне одбране 065 25260 18 pinspektor@soapatin.org
Велимир Ковачевић Послови грађевинске инспекције 065 25260 19 ginspektor@soapatin.org
Никола Балаћ Послови саобраћајне инспекције 065 25260 22 saobracaj@soapatin.org
Снежана Милешевић Послови грађевинске инспекције 065 25260 28 snezana.milesevic@apatin.rs
Дејан Краварушић Послови комуналног надзора 065 25260 23
Дамир Шкрбић Шеф службе комуналних послова 065 25260 24 kominsp@soapatin.org
Бошко Бурсаћ Комунални сарадник 025 772 122 lokal 650

Одељење за општу управу,друштвене делатности и скупштинске послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Маргарета Ковачевић Руководилац одељења - координатор за управљање људским ресурсима 025 772 122 lokal 601 radniodnosi@soapatin.org 34
Александра Вукоман Шеф одсека за друштвене делатности и скупштинске послове, скупштински послови и саветник за заштиту права пацијената 065 25260 11 prevodilac@soapatin.org 34
Немања Павловић Послови правне помоћи и повереник за избеглице 025/772-122 локал 620 nemanja.pavlovic@apatin.rs 11
Мирјана Балаћ Административни радник одсека за друштвене делатности 025 772 122 lokal 517 mirjana.balac@soapatin.org 10
Борис Танкосић Послови утврђивања права на борачко инвалидску заштиту, послови вођења бирачких спискова и послови у вези стицања статуса енергетски угроженог купца 025 772 122 lokal 517 borci@soapatin.org 10
Радмила Пиштињат Послови из области заштите материнства 025 772 122 lokal 621 radmila.pistinjat@soapatin.org 6
Јагода Егић Послови из области дечије заштите 025 772 122 lokal 621 jagoda.egic@soapatin.org 6
Владимир Дукић Послови из области образовања, спорта, социјалне заштите и личних стања грађана 025 772 122 lokal 622 dukicv@soapatin.org 8
Гордана Ђаковић Матичар 025 772 122 lokal 619 gordana.djakovic@apatin.rs 5
Маја Личина Административни секретар за послове у Скупштини општине 025 772 122 lokal 504 25
Саша Рапаић Послови формирања, завођења и развођења аката 025 772 122 lokal 562 Шалтер сала
Жељко Вајда Послови архиве 065 25260 32 sindikat@soapatin.org 8
Александра Сењак Административно технички послови СО и општинског већа 025 772 122 lokal 601 34
Здравко Кењало Послови заштите од пожара и ложач централног грејања
Синиша Гајчин Шеф за послове обавештвања и информисања 025 772 122 lokal 633 sistem48@soapatin.org
Раде Сердар Послови обавештавања и информисања 025 772 122 lokal 633 sistem48@soapatin.org
Анита Немет Матичар МК Пригревица 025 822-512 МК Пригревица
Анкица Чанак Курир и радник на одржавању чистоће у МК Пригревици 025 822-512 МК Пригревици
Невенка Поповић Матичар МК Сонта 025 792-054 и 025 792-958 МК Сонта
Јулијана Ракин Курир и радник на одржавању чистоће у МК Сонта 025 792-054 и 025 792-958 МК Сонта
Ибојка Гужвањ Матичар у МК Купусина и МК Свилојево 025 797-005 МК Свилојево
Жељко Поповић Послови обавештавања и информисања 025 772 122 lokal 633

Канцеларија за младе

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија

Канцеларија за ромска питања

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Данијела Игнац Координатор за ромска питања 025 772 122 lokal 664 romi@soapatin.org

Канцеларија за локални економски развој

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Весна Станковић Извршилац за грађевинске радове 35
Оливера Јовановић Послови на припреми и реализацији пројеката 36
Данило Тркуља Послови економског развоја економских интеграција и управни послови у области туризма, угоститељства и занатства 065/25260-01 info@soapatin.org 33
Милана Срдић Послови економског развоја економских интеграција и управни послови у области туризма, угоститељства и занатства 069/25260-11 ler@apatin.rs 36
Снежана Радмановић Пејић Координатор канцеларије за ЛЕР 069 25260 12 apadir@soapatin.org ler@apatin.rs 35

Одељење за привреду и финансије

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Славољуб Штрбо Руководилац одељења 065 25260 38 slavoljubstrbo@apatin.rs 16
Вељко Цветићанин Порески инспектор теренске контроле 025/772-122 локал 525 veljko.cveticanin@apatin.rs 13
Јованка Рађеновић Послови пореског контролора и пореске евиденције 025/772-122 локал 525 jovanka.radjenovic@apatin.rs 13
Нађа Палада Службеник за јавне набавке 025/772-122 lokal 624 nadja.palada@apatin.rs 11
Бранислава Бешир Шеф одсека за трезор, буџетско планирање и извештавање 065 25260 52 budzet@soapatin.org 17
Татјана Петровић Послови извршења буџета и електронско плаћање 025 772 122 lokal 613 tatjana.petrovic@apatin.rs 17a
Гордана Јованић Послови извршења буџета и финансијских планова буџетских корисника 025 772 122 lokal 613 gordana.jovanic@soapatin.org 17a
Мирјана Мирковић Шеф рачуноводства 065 25260 56 mirjana.mir@soapatin.org 17
Данијела Ђукић Послови финансијског планирања и извештавања 025 772 122 lokal 519 danijela.djukic@soapatin.org 17a
Гордана Кораћ Шеф одсека ЛПА 065 25260 54 lpa@soapatin.org 15
Љиљана Дубаић Административни послови у одсеку за ЛПА 025 772 122 lokal 511 ljiljana.dubaic@apatin.rs 14
Татјана Бујић Послови ликвидатуре 025 772 122 lokal 603 tatjana.bujic@soapatin.org 18
Душица Узелац Послови утврђивања локалних јавних прихода 025 772 122 lokal 509 dusica.uzelac@apatin.rs 14
Сузана Ајдуковић Послови обрачуна 025 772 122 lokal 521 18
Биљана Десница Шеф одсека за привреду и развој 069 25260 17 biljana.desnica@soapatin.org 11
Ксенија Маљковић Поповић Послови пореског контролора и пореске евиденције 025 772 122 lokal 620 ksenija.m.popovic@soapatin.org 13
Жељко Киш Послови из области пољопривреде и водопривреде 065 25260 16 poljo@soapatin.org 11
Данијела Чучиловић АОП служба 069 25260 10 danijela.cucilovic@soapatin.org 12
Мирослав Радмановић Административни послови за рад са приватним предузетницима 065 25260 36 apr@soapatin.org