Заштитник права пацијената

Послове заштите права пацијената у општинској управи општине Апатин обавља дипл. правник Александра Вукоман којој се можете обратити радним данима од 7ч до 15ч у просторијама општинске управе општине Апатин канцеларија број 36 (на спрату).