Канцеларија за ромска питања

Контакт: Средња бб, зграда Инспекцијске службе, канцеларија бр. 7, 22560 Апатин
тел:+381 25 772122 локал 664
факс: +381 25 773212
мејл: romi@soapatin.org
Координатор за ромска питања: Данијела Игнац


РОМСКО НАСЕЉЕ – АПАТИН


Општина Апатин је на иницијативу Канцеларије за инклузију Рома Владе АП Војводине 2008. године систематизовала радно место координатора за ромска питања. Обавезу за финансирање радног места координатора за ромска питања прва три месеца је преузела Канцеларија за инклузију Рома. Координаторка за ромска питања Данијела Игнац је четири године радила по уговору, а јануара 2012. године потписала уговор на неодређено време.

Координатор за ромска питања се у 2009-ој години ангажовала око израде Локалног акционог плана Општине Апатин у области :

 • Образовања
 • Запошљавања
 • Становања
 • Здравства
 • Социјалне заштите
 • Културе

Локални акциони план је усвојен на период од 2010.-2015.године.

Пројекат : ДИЛС- ОБРАЗОВНА ИНКЛУЗИЈА РОМА

Координарор за ромска питања има изузетну сарадњу са невладиним организацијама, поможе око писања пројекта и других активности. У 2011.години Општина Апатин је конкурисала код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за пројекат Дилс- образовна инклузија Рома у партнерству са ОШ "Жарко Зрењанин" Апатин, ОШ "Иван Горан Ковачић" Сонта, ПУ "Пчелица" Апатин и Културним центром Рома "Бели голуб" Апатин. Одобрен је пројекат у висини од 30 500 евра.


Из пројекта, који се реализовао током 2011-2012. године, обезбеђена је бесплатна ужина за све ромске ученике школа у пројекту као и додатне ужине у продуженом боравку. Одржано је укупно 5 семинара који су били намењени ученицима основних школа од 1-4 разреда, ученицима од 5-8 разреда, ученицима средњих школа као и родитељима ромске деце и наставном особљу. Одржан је и један семинар који је био намењен запосленима у органима локалне самоуправе, Центра за социјални рад, Црвеног крста као и других јавних институција који се баве питањима Рома.


ОШ "Иван Горан Ковачић" Сонта је пројектом обзбедила куповину табле за опремање продуженог боравка. Одржана је и обука рада на рачунару за ромску децу и то у две групе по 25 ученика, којима је након завршене обуке уручен сертификат о похађаној и завршеној обуци. Обезбеђен је комплетан школски прибор за 90 ромских ученика који су из материјално угрожених породица. Културни центар Рома "Бели голуб" је обезбедио куповину ромске народне ношње за 6 дечака и 6 девојчица како би се одржала и очувала Ромска традиција. Завршетак пројекта је обележила краћа студијска тура где је 25 ромских ученика обишло Кикинду уз дружење са својим вршњацима из Кикинде.


Ромско насеље у Апатину је једно од најуређенијих насеља у Србији. Инфраструктурни објекти који се налазе у самом центру насеља су:

 • Дом здравља
 • Дом културе
 • Предшколска установа "Пчелица" Апатин
 • Спортски терен
 • Паркинг

ИНФРАСТРУКТУРА

За период 01.01.2008 - 31.12.2011.године укупно 67 милиона динара је уложено у инфраструктуру у Ромско насеље у Апатину и то:

 • Атмосферску канализацију
 • Паркинг
 • Електрификацију
 • Саобраћајнице у свим улицама
 • Водоводну мрежу
 • Уређење спортског терена
 • Кућни прикључци на НН мрежу
 • Санацију оштећених путева

ОБРАЗОВАЊЕ 

Општина финансира:

 • Боравак деце у предшколској установи;
 • Финансира продужени боравак;
 • Аутобуски превоз за све Ромске ученике од Ромског насеља до школе и назад;
 • Бесплатну ужину;
 • Обезбеђене су стипендије за све студенте ромске националности без обзира на материјално стање;
 • Обезбеђени су школски уџбеници;
 • Општина је реализовала пројекта ДИЛС/РЕФ Образовна инклузија Рома где је за образовање обезбедила 30 500 евра (семинари, студијска тура, ужина, опрема за продужени боравак, обука рада на рачунару).


У општини Апатин 98% ромске деце завршава основно образовање а 38% ромске деце завршава средње образовање. 2% деце уписује факултете и више школе.

ЗДРАВЉЕ

У Ромском насељу постоји Дом здравља где лекар ради сваки дан 4 сата.

СТАНОВАЊЕ

 • Општина Апатин је извршила реновирање 100 ромских кућа у износу (30 000 евра)
 • Изграђено је 45 нових ромских кућа у износу од 140 000 евра.


Куће које су реновиране и нове изграђене су припадале материјално угроженим породицама.


Преко центра за социјални рад општина Апатин помаже при финансирању 355 породица које имају 1035 чланова.
У виду једнократне помоћи финансира се:

 • куповина лекова,
 • животне намирнице,
 • сахране,
 • специјалистичке прегледе,
 • уџбенике за средњу школу,
 • рачуне струје, воде и осталих режија,
 • огрев.

КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА

Очување ромске културе и традиције већ дуги низ година се обележава 15.августа под називом "Ромска ноћ". Поред разних манифестација, најатрактивнија је избор за "Краљицу ромске ноћи". Велики број посетилаца уз музику и извођење ромских народних игара увеличају славље које траје дубоко у ноћ.

Извештај о реализованим планираним активностима у насељу Рома у протеклом периоду

Насеље Рома постоји већ више векова уз Апатин као седиште општине. У њему живи преко 3000 становника у 580 домачинстава.Становници овог насеља говоре мешавина књижевног румунског језика и беачког говорног наречја, а по вероисповести су католици.


Друштвена заједница је уложила протеклих деценија значајна средства у побољшању положаја Рома. Општина Апатин је усвојила и ЛАП за Роме у области образовања, запошљавања, становања, здравства, културе и социјалне заштите.


Значајна средства која су утрошена у насеље Рома од 2007-2012. године, како би се створили повољнији услови живота у складу са савременим трендовима:

 • Атмосферска канализација,
 • Електрификација у ромском насељу са кућним прикључцима НН,
 • Водоводна мрежа у ромском насељу,
 • Пројекат саобраћајнице у насеље Рома,
 • Санација оштечења у путевима,
 • Уређење спортског терена,
 • Паркинг и раскрсница код дечијег вртића,
 • Појачање притиска воде у насељу Рома.


Уз подршку локалне заједнице основано је и удружење Рома „Бели Голуб“ који је својим активностима допринело очувању и унапређењу културе и обичаје ромске заједнице.


Такође протеклих година локална самоуправа је допринела да се у ромском насељу сагради Дом Културе са здравственом станицом у напорима да се културна и друштвена збивања као и примарна здравствена заштита приближе грађанима ове заједнице. Уредили су и изградили капелу на гробљу где се сахрању Роми.


Пре више од 30 година у самом ромском насељу изграђено је одељење дечијег вртића који је у склопу Дом Културе, а који похађа готово комплетна предшколска генерација Рома.


У задњих 60 година општина Апатин је допринела успесима остварени у образовању Рома. Пре 40 година образовала је ромског учитеља што је допринело да се ромске породице осећају сигурни, уважени и да су равноправни у друштву.


Исто тако можемо се похвалити да се задњих 20-30 година 99% ученика ромске националности уписују основну школу која се налази у центру Апатин удаљено 4 км од насеља за коју локална самоуправа обезбеђује бесплатан превоз. Ученици ромске националности су укључени у продужени боравак који се одвија у склопу основне школе "Жарко Зрењанин" у Апатину, ради њиховог лакшег уклапања у ове редовне наставе. Општина такође издваја средства за ужину и бесплатне уџбенике. Од 2010. године укључен је и педагошки ромски асистент у раду са ученицима ромске популације ради њиховог лакшег уклапања у настави.


Можемо закључити да се Роми уклапају у друштвене токове заједнице. Неопходан је стрпљив и темељнији рад са млађом генерацијом пошто је евидентно осипање ученика ромске популације у вишим разредима основне школе.


Шта нам је донела Декада Рома?


Једна од најважнијих одредица образовног система је да буде доступна свим грађанима ради лакшег решавања проблема у образовању. Настао је пројекат чији је циљ да допринесе развоју локалне политике по питању унапређења образовног статуса Рома. Резултати истаживања послужили су у изради акционог плана, о унапређивању образовног статуса Рома. Први кораци у подизању образовног нивоа ромске популације су: усвајање афирмативих мера, стипендирање средњошколаца и студената што је повечало и број уписаних Рома у средње школе. Мада постоји ромске породице које нису препознали или не желе да препознају бенефите који им се нуде да би изашли из зачараног круга сиромаштва и да једног дана буду равноправни носиоци друштва.


План рада у даљем периоду:

 • Легализација изграђених објеката је у току,
 • Сачињен је и извођачки пројекат са ревизијом за изградњу фекалне канализације чија реализација тек предстоји,
 • Израђени су главни извођачки пројекти са ревизијом за гасификацију насеља Рома,
 • Планира се изградња кабловске телевизије,
 • У наредном периоду извршиће се реконструција и рехабилитација пута ка сметилишту од улице Пољска до Насипа, за чега се такође поседује пројекат.


У општини Апатин у село Сонти у насеље Медан живи око 500 становника Рома у 128 домачинстава. Мањи број Рома живи у оближњем селу Купусина као и у Свилајеву.


Ово насеље у Сонти је нелегализована и неурбанизована средина недовољно ускалађена за животне потребе становништва. Практично у наредном периоду нужно је уложити средства у побољшању услова становања изградњом:

 1. Купатила са санитарним чворовима у свим стамбеним објектима у насељу Медан, ради очувања санитарног- здравственог минимума овог становништва и шире,
 2. Неопходно је и извршити додатно асфалтирање свих путних праваца у насељу које се и налази у једној природној депресији.


Много Рома који су живели на Медану куповали су старе куће и сада живе помешано са осталим мештанима села Сонте.


У складу са својим могућностима општина Апатин улаже велике напоре у побољшању живота Рома и њихових породица у свим насељима општине, како по питању образовања, становања и социјалне заштите.


Тешка економска ситуација, а пре свега недостатак инвестиционих активности, отежавају решавање највећег проблема а то је запошљавање.


Сматрамо да би повећање инвестиционих активности у јавном и приватном сектору уз одговарајуће погодности које би могле да обезбеде пре свега банке и локална самоуправа посебно кроз акције бесплатне обуке и пружање стручне помоћи при отварању предузећа и спровођења предузетничких активности у наредном периоду допринело смањењу броја незапослених Рома.


Имајући у виду неповољан степен образовања припадника ромске популације као и њихову традиционалну упућеност на обављање послова у области комуналних делатности, затим пољопривреде и сакупљање секундарних сировина, осмишљено политчком обучавању и организовању ових делатности могли постићи значајни резултати.


Такође не мање значајно је питање развоја културе и обичаја припадника ромске националне заједнице где је евидентно да би улагање у развоју културне делатности Рома засноване на таленту музичке плесне и играчке надарености ове популације. Засигурно би допринело не само јачање културе ромске популације него и добрим делом њиховом радном ангажовању односно запошљавању.


Уз подршку локалне самоуправе сваке године 15. августа већ традиционално се одржава манифестација „Ромска Ноћ“ у којој Роми приказују раскош и таленат своје културе и обичаје која окупља бројну публику из наше општине а и шире. У циљу потпоре ових и сличних манифестација општина Апатин је обезбедила средства за набавку неопходних инструмента и ношњи за несметан рад културно уметничких друштва Рома.