Реформа пореза на имовину

На 54. седници Општинског већа, усвојен је Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Апатин у периоду 2019-2023. година


Општина Апатин учествује у Програму Општински економски развој у Србији фаза 2. –„Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC)  у сарадњи са Министатством државне управе и локалне самоуправе и  Министарства финансија, а спроводи HELVETAS SRB.

Програм се подржава у циљу повећања сопствених прихода који су од значаја за модернизацију јавних услуга грађанима и привреди и он тежи да унапреди квалитет живота, услуга и управљања за што већи број грађана.

Посебан акценат се ставља на јачање одговорности локалне власти и грађана као пореских обвезника на начин да се кроз програмске активности подстиче побољшање дијалога с грађанима, а ради доношења одлука о коришћењу прихода од пореза на имовину које одговарају потребама грађана (начело добре управе).

Једна од програмских активности је израда Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину, а чији је основни циљ унапређење процеса консултовања и учешћа грађана.

Акциони план се састоји од три дела:
Део 1: Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала и укључила    грађане у процес доношења одлука;
Део 2: Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице;
Део 3: План активности на спровођењу специфичних циљева са дефинисаним активностима, носиоцима активности, партнерима, временском оквиру, изворима финансирања и индикатором учинка.

За реализацију Акционог плана је задужена посебно образована Радна група, док ће  праћење и евалуацију реализације вршити в.д. начелника Општинске управе општине Апатин.

 

 

ОДРЖАНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МЕРА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

КРЕЋЕ ДРУГИ КРУГ ГЛАСАЊА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА