Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије

Рок за достављање понуда

03.06.2022. 12:00

Документи

Набавка противградних ракета

Рок за достављање понуда

30.05.2022. 12:00

Документи

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

25.02.2022. 12:00

Документи

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

31.01.2022. 12:00

Документи

Израда ПТД за потребе партерног уређења са озелењавањем , мобилијаром, парконгом и пешачко-бициклистичком стазом стамбеног блока 112 у Апатину

Рок за достављање понуда

04.01.2022. 12:00

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

28.12.2021. 12:00

Документи

Услуга осигурања имовине, лица и возила

Рок за достављање понуда

27.12.2021. 10:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Помоћ у кући

Завршена

Документи

Израда ПТД за потребе партерног уређења са озелењавањем , мобилијаром, парконгом и пешачко-бициклистичком стазом стамбеног блока 112 у Апатину

Завршена

Документи

Набавка техничке опреме обликована у три партије Набавка техничке опреме обликована у три партије: 1) Набавка рачунарске опреме (рачунари, скенери, штампачи и др.) 2) Набавка сервера 3) Набавка беспилотне летелице

Завршена

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Завршена

Документи

Набавка путничког аутомобила

Завршена

Документи

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 4 сеоска домаћинства–RHP-W8-404-262/2021-II

Завршена

Набавка горива за моторна возила

Завршена

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Завршена

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Завршена

Документи

Додатне здравствене услуге - систематски преглед

Завршена

Документи