Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Набавка електричне енергије и јавне расвете за Апатин и насељена места (24 месеца)

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Испитивање гравитационе канализације и дела канализације ниског притиска у Пригревици

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Реконструкција тротоара у општини Апатин

Рок за достављање понуда

19.07.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

13.07.2021. 12:00

Документи

Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије

Рок за достављање понуда

05.07.2021. 09:00

Документи

Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину – биолошки филтери

Рок за достављање понуда

22.06.2021. 12:00

Документи

Набавка туцаника

Рок за достављање понуда

04.06.2021. 12:00

Документи

Реконструкција општинског пута Купусина ка Бачком Моноштору на теритирији општине Апатин

Рок за достављање понуда

01.06.2021. 11:00

Документи

Набавка противградних ракета

Рок за достављање понуда

31.05.2021. 12:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Изградња зелене пијаце у Сонти

Завршена

Документи

Реконструкција бициклистичке стазе од Апатина до кружног тока ( ка Бањи Јунаковић)

Завршена

Документи

Реконструкција паркинг простора, приступне саобраћајнице и пешачке стазе на к.п. 2223/1, 2223/5, 2219/1, 2224/3 и 2153/2 к.о. Апатин у улици Душка Трифуновића у Апатину

Завршена

Документи

Реконструкција пешачких стаза на подручју општине Апатин

Завршена

Документи

Услуга чишћења

Завршена

Документи

Усуге агенције за запошљавање

Завршена

Документи

Сузбијање комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Завршена

Документи

Геодетске услуге

Завршена

Документи

Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

Документи

Набавка канцеларијског материјала

Завршена

Документи