Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Помоћ у кући

Рок за достављање понуда

10.12.2021. 12:00

Документи

Набавка техничке опреме обликована у три партије Набавка техничке опреме обликована у три партије: 1) Набавка рачунарске опреме (рачунари, скенери, штампачи и др.) 2) Набавка сервера 3) Набавка беспилотне летелице

Рок за достављање понуда

22.11.2021. 11:00

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Рок за достављање понуда

22.11.2021. 10:00

Документи

Набавка путничког аутомобила

Рок за достављање понуда

09.11.2021. 12:00

Документи

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 4 сеоска домаћинства–RHP-W8-404-262/2021-II

Рок за достављање понуда

26.10.2021. 00:00

Набавка горива за моторна возила

Рок за достављање понуда

18.10.2021. 11:00

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Рок за достављање понуда

18.10.2021. 10:00

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Рок за достављање понуда

14.10.2021. 12:00

Документи

Додатне здравствене услуге - систематски преглед

Рок за достављање понуда

11.10.2021. 10:00

Документи

Партерно уређење парцеле 2154/2 к.о. Апатин

Рок за достављање понуда

07.10.2021. 11:00

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Рок за достављање понуда

04.10.2021. 10:00

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Рок за достављање понуда

04.10.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

27.09.2021. 10:00

Документи

Уградња туцаника

Рок за достављање понуда

20.09.2021. 12:00

Документи

Набавка горива за моторна возила

Рок за достављање понуда

20.09.2021. 11:00

Документи

Набавка и испорука уља за ложење - гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ

Рок за достављање понуда

20.09.2021. 10:00

Документи

Опремање намештајем вртића "Љубичица" у Сонти

Рок за достављање понуда

13.09.2021. 12:00

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Рок за достављање понуда

09.09.2021. 11:00

Документи

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

01.09.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

23.08.2021. 11:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

23.08.2021. 11:00

Документи

Опремање намештајем вртића "Љубичица" у Сонти

Рок за достављање понуда

20.08.2021. 10:00

Документи

Услуге личног пратиоца

Рок за достављање понуда

16.08.2021. 10:00

Документи

Набавка електричне енергије и јавне расвете за Апатин и насељена места (24 месеца)

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Испитивање гравитационе канализације и дела канализације ниског притиска у Пригревици

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Реконструкција тротоара у општини Апатин

Рок за достављање понуда

19.07.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

13.07.2021. 12:00

Документи

Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије

Рок за достављање понуда

05.07.2021. 09:00

Документи

Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину – биолошки филтери

Рок за достављање понуда

22.06.2021. 12:00

Документи

Набавка туцаника

Рок за достављање понуда

04.06.2021. 12:00

Документи

Реконструкција општинског пута Купусина ка Бачком Моноштору на теритирији општине Апатин

Рок за достављање понуда

01.06.2021. 11:00

Документи

Набавка противградних ракета

Рок за достављање понуда

31.05.2021. 12:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Изградња зелене пијаце у Сонти

Завршена

Документи

Реконструкција бициклистичке стазе од Апатина до кружног тока ( ка Бањи Јунаковић)

Завршена

Документи

Реконструкција паркинг простора, приступне саобраћајнице и пешачке стазе на к.п. 2223/1, 2223/5, 2219/1, 2224/3 и 2153/2 к.о. Апатин у улици Душка Трифуновића у Апатину

Завршена

Документи

Реконструкција пешачких стаза на подручју општине Апатин

Завршена

Документи

Услуга чишћења

Завршена

Документи

Усуге агенције за запошљавање

Завршена

Документи

Сузбијање комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Завршена

Документи

Геодетске услуге

Завршена

Документи

Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

Документи

Набавка канцеларијског материјала

Завршена

Документи