Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Набавка горива за моторна возила

Рок за достављање понуда

18.10.2021. 11:00

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Рок за достављање понуда

18.10.2021. 10:00

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Рок за достављање понуда

14.10.2021. 12:00

Документи

Додатне здравствене услуге - систематски преглед

Рок за достављање понуда

11.10.2021. 10:00

Документи

Партерно уређење парцеле 2154/2 к.о. Апатин

Рок за достављање понуда

07.10.2021. 11:00

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Рок за достављање понуда

04.10.2021. 10:00

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Рок за достављање понуда

04.10.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

27.09.2021. 10:00

Документи

Уградња туцаника

Рок за достављање понуда

20.09.2021. 12:00

Документи

Набавка горива за моторна возила

Рок за достављање понуда

20.09.2021. 11:00

Документи

Набавка и испорука уља за ложење - гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ

Рок за достављање понуда

20.09.2021. 10:00

Документи

Опремање намештајем вртића "Љубичица" у Сонти

Рок за достављање понуда

13.09.2021. 12:00

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Рок за достављање понуда

09.09.2021. 11:00

Документи

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

01.09.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

23.08.2021. 11:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

23.08.2021. 11:00

Документи

Опремање намештајем вртића "Љубичица" у Сонти

Рок за достављање понуда

20.08.2021. 10:00

Документи

Услуге личног пратиоца

Рок за достављање понуда

16.08.2021. 10:00

Документи

Набавка електричне енергије и јавне расвете за Апатин и насељена места (24 месеца)

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Испитивање гравитационе канализације и дела канализације ниског притиска у Пригревици

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Реконструкција тротоара у општини Апатин

Рок за достављање понуда

19.07.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

13.07.2021. 12:00

Документи

Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије

Рок за достављање понуда

05.07.2021. 09:00

Документи

Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину – биолошки филтери

Рок за достављање понуда

22.06.2021. 12:00

Документи

Набавка туцаника

Рок за достављање понуда

04.06.2021. 12:00

Документи

Реконструкција општинског пута Купусина ка Бачком Моноштору на теритирији општине Апатин

Рок за достављање понуда

01.06.2021. 11:00

Документи

Набавка противградних ракета

Рок за достављање понуда

31.05.2021. 12:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Набавка и испорука уља за ложење - гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ

Завршена

Документи

Одржавање информационог система - писарница, електронске седнице и кадровка евиденција

Завршена

Документи

Услуга одржавања информационог система ЛПА

Завршена

Набавка електричне енергије за јавну расвету и широку потрошњу

Завршена

Набавка бетонског мерног камења за потребе спровођења комасације у к.о. Сонта

Завршена