Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Реконструкција општинског пута Купусина ка Бачком Моноштору на теритирији општине Апатин

Рок за достављање понуда

01.06.2021. 11:00

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Рок за достављање понуда

17.05.2021. 11:00

Документи

Реконструкција бициклистичке стазе од Апатина до кружног тока ( ка Бањи Јунаковић)

Рок за достављање понуда

05.04.2021. 12:00

Документи

Реконструкција паркинг простора, приступне саобраћајнице и пешачке стазе на к.п. 2223/1, 2223/5, 2219/1, 2224/3 и 2153/2 к.о. Апатин у улици Душка Трифуновића у Апатину

Рок за достављање понуда

05.04.2021. 11:00

Документи

Реконструкција пешачких стаза на подручју општине Апатин

Рок за достављање понуда

02.04.2021. 10:00

Документи

Услуга чишћења

Рок за достављање понуда

29.03.2021. 12:00

Документи

Усуге агенције за запошљавање

Рок за достављање понуда

29.03.2021. 11:00

Документи

Сузбијање комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Рок за достављање понуда

22.03.2021. 12:00

Документи

Геодетске услуге

Рок за достављање понуда

16.03.2021. 12:00

Документи

Набавка канцеларијског материјала

Рок за достављање понуда

22.02.2021. 11:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Набавка бетонског мерног камења за потребе спровођења комасације у к.о. Сонта

Завршена

Услуге сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Завршена

Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ "Киш Ференц" у Свилојеву

Завршена

Јавна набавка услуга по партијама: 1. партија - услуга чишћења 2. партија - услуга агенције за запошљавање, отворени поступак јавне набавке

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Завршена