Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

31.01.2022. 12:00

Документи

Израда ПТД за потребе партерног уређења са озелењавањем , мобилијаром, парконгом и пешачко-бициклистичком стазом стамбеног блока 112 у Апатину

Рок за достављање понуда

04.01.2022. 12:00

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

28.12.2021. 12:00

Документи

Услуга осигурања имовине, лица и возила

Рок за достављање понуда

27.12.2021. 10:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Завршена

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Завршена

Документи

Опремање намештајем вртића "Љубичица" у Сонти

Завршена

Документи

Услуге личног пратиоца

Завршена

Документи

Набавка електричне енергије и јавне расвете за Апатин и насељена места (24 месеца)

Завршена

Документи

Испитивање гравитационе канализације и дела канализације ниског притиска у Пригревици

Завршена

Документи

Реконструкција тротоара у општини Апатин

Завршена

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Завршена

Документи

Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије

Завршена

Документи

Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину – биолошки филтери

Завршена

Документи