Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

31.01.2022. 12:00

Документи

Израда ПТД за потребе партерног уређења са озелењавањем , мобилијаром, парконгом и пешачко-бициклистичком стазом стамбеног блока 112 у Апатину

Рок за достављање понуда

04.01.2022. 12:00

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

28.12.2021. 12:00

Документи

Услуга осигурања имовине, лица и возила

Рок за достављање понуда

27.12.2021. 10:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Геодетске услуге

Завршена

Документи

Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

Документи

Набавка канцеларијског материјала

Завршена

Документи

Услуге обезбеђења

Завршена

Документи

Услуга превоза ученика (подељена у две партије)

Завршена

Документи

Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

Документи

Услуге помоћи у кући

Завршена

Документи

Услуге осигурања имовине, лица и возила

Завршена

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Завршена

Документи

Реконструкције и енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ у Сонти, I фаза

Завршена

Документи