Функционери

 

 

Функција Председник Општине
Име Презиме Дубравка Кораћ
Година и место рођења 07.12.1988. Сомбор
Школа Филозофски факултет
Стручна спрема VII степен, дипломирани психолог - мастер
Радно искуство 10 година
Контакт 025 /773-212
Функција Заменик председника општине
Име Презиме Радован Ђукић
Година и место рођења 24.07.1994. у Сомбору
Школа Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду - мастер
Стручна спрема
Радно искуство
Контакт 025/773-212
Функција Председник СО Апатин
Име Презиме Милан Шкрбић
Година и место рођења 12.02.1960. Сомбор
Школа Виша економска школа
Стручна спрема VI степен - Економиста
Радно искуство 24 године у комерцијали и привреди
Контакт 025/772-122
Функција Заменик председника СО Апатин
Име Презиме Милош Ђерић
Година и место рођења 03.03.1983. Осијек
Школа Економски факултет у Суботици
Стручна спрема Висока стручна спрема
Радно искуство 15 година
Контакт 025/772-122
Функција Секретар СО Апатин
Име Презиме Александра Вукоман
Година и место рођења 02.10.1974. Сомбор
Школа Правни факултет
Стручна спрема VII степен - мастер правник
Радно искуство
Контакт 025/772-122
Функција Начелница општинске управе
Име Презиме Наташа Ћурчић
Година и место рођења 28.06.1982. Сомбор
Школа Београдска пословна школа
Стручна спрема VII степен - Специјалиста Струковни правник
Радно искуство 11 година
Контакт 025/772-122
Функција Помоћник председника општине за образовање и омладинску политику
Име Презиме Милка Никшић
Година и место рођења 23.05.1989. Сомбор
Школа Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду - мастер
Стручна спрема VII степен, Мастер професор физичког васпитања и спорта
Радно искуство 3 године
Контакт 025/772-122
Функција Помоћник председника општине за за комуналну област и рурални развој
Име Презиме Томислав Силађи
Година и место рођења 09.12.1961. Сонта
Школа Економиста
Стручна спрема IV степен
Радно искуство 39 година радног стажа
Контакт 025/772-122
Функција Јавни правобранилац
Име Презиме Ника Петровић
Година и место рођења 1987. Сомбор
Школа Правни факултет
Стручна спрема VII степен - дипломирани правник
Радно искуство 10 година
Контакт 025/772-122