Подаци о броју запослених и ангажованих лица и о износу исплаћеном за њихове плате,додатке и накнаде у општинској управи Апатин

У складу са обавезом утврђеном у члану 11. став 2. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Сл. гласник РД", бр. 104/2009) ОБЈАВЉУЈЕМО податке о броју запослених и ангажованих лица, као и податке о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АПАТИН.