Набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене набавке Општине Апатин на које се закон не примењује.

Актуелне набавке

Тренутно нема актуелних јавниx набавки

Завршене набавке

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АТАРСКЕ ПУТЕВЕ У ОПШТИНИ АПАТИН

Завршена

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА ОБЈЕКТА ЈАСЛИЦА У АПАТИНУ

Завршена

ИЗРАДА И УГРАДЊА СЛИВНИХ РЕШЕТКИ И ПОКЛОПАЦА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Завршена

ИЗРАДА И МОНТАЖА ОГРАДА ОКО ОБЈЕКАТА СКЛОНИХ ПАДУ

Завршена