Контакт Општина Апатин

Локална самоуправа
Српских Владара 29
25260 Апатин

Контакт формулар

Поља означена (*) су обавезна

Бројеви директних телефона СО Апатин

назив број
Централа 772-122
Фаx председник СО 773-212
Фаx заменик председника СО 772-031

Локали

 

назив број
Председник општине 507
Заменик председника општине 608
Помоћник председника општине 686
Начелник општинске управе 508
Председник СО 585
Заменик председника СО 506
Секретарица председника општине 505
Секретарица председника СО 504
Шеф центра за пружање помоћи грађанима 560
Виши сар. за односе са медијима 678
Руководилац одељења за привреду и финансије 520
Рачуноводство 617, 519, 521, 510, 602
АОП 636
Стр. сар. за радне односе 618
Стр. сар. за пољопривреду 531
Одсек за привреду и развој 557, 525
Руководилац за општу управу 509
Сам. стр. сарадник за скупштинске послове 522
Архивар 622
Портирница 9, 501
Правна помоћ 624
Служба за дечији додатак 621
Матичар 619, 558
Референт за избегличка питања и бирачке спискове 620
Борачко-инвалидска заштита 517
Лектор 522
Координатор за ромска питања 667
Руководилац за стам.-ком. дел. урб. грађ. и имовинско-правни послови 647
Руководилац одељења за инспекцијске послове 644
Имовинско-правни послови 646
Одељење за урбанизам и грађевину 645, 652, 651
Одељење за инспекцијске послове 649, 648, 642, 641, 643, 650