Пољопривреда

Јавни позив банкама заинтересованим за кредитирање пољопривредника уз суфинансирање камате од стране Општине

Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава за субвенционисање камате за 2021. годину

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини – 1. круг по годишњем прогаму за 2021. годину

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области сточарства и остали усеви на територији општине Апатин за 2021. годину

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији општине Апатин у 2021. години

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2022. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2022. годину

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 2020 – 2 круг

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2021. годину

Јавни позив за коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земишта у државној својини за 2020. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа за закуп пољопривредног земишта у државној својини за 2020. годину - СТОЧАРСТВО

Јавни позив за доказивање права пречег закупа за закуп пољопривредног земишта у државној својини за 2020. годину - ИНФРАСТРУКТУРА

Документа