Пољопривреда

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2025. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2025. годину

Закључак о ценама право пречег закупа – сточарство за 2024. годину

Закључак о почетним ценама за јавна надметања 2.круг по годишњем прогаму за 2023. годину

Попис пољопривреде 2023.

Попис пољопривреде 2023.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2024. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2024. годину

Закључак о почетним ценама за јавна надметања 1.кург по годишњем прогаму за 2023. годину

Одлука о расписивању огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини путем јавних надметања 1 круг 2023.

Закључак о ценама право пречег закупа – сточарство за 2023. годину

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини путем јавних надметања 2 круг 2022.

Закључак о почетним ценама за јавна надметања 2.кург по годишњем прогаму за 2022. годину

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини путем јавних надметања 1 круг 2022.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2023. годину

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини – 2. круг по годишњем прогаму за 2021. годину

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини – 1. круг по годишњем прогаму за 2021. годину

Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава за субвенционисање камате за 2021. годину

Јавни позив банкама заинтересованим за кредитирање пољопривредника уз суфинансирање камате од стране Општине

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области сточарства и остали усеви на територији општине Апатин за 2021. годину

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији општине Апатин у 2021. години

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2022. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2022. годину

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 2020 – 2 круг

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине Aпатин за 2021. годину

Јавни позив за коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земишта у државној својини за 2020. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа за закуп пољопривредног земишта у државној својини за 2020. годину - СТОЧАРСТВО

Јавни позив за доказивање права пречег закупа за закуп пољопривредног земишта у државној својини за 2020. годину - ИНФРАСТРУКТУРА

Документа