Локална пореска администрација

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА

Од 07.11.2019. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,25%

Од 08.08.2019. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,50%

Од 11.07.2019. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 2,75%

Од 12.04.2018. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,00%

Од 14.03.2018. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,25%

Од 09.10.2017. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,50%

Од 07.09.2017. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 3,75%

Од 07.07.2016. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,00%.

Од 11.02.2016. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,25%.

 

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изменама одлуке о локалним комуналним таксама

РЕШЕЊА