Канцеларија за младе

 

Контакт: Трг Николе Тесле 20/3, 25260 Апатин
е-маил: mladi@soapatin.org
wеb: www.kzmapatin.org.rs
facebook: www.facebook.com/kzmapa

Активности Канцеларије за младе:

Канцеларија за младе представља организациону јединицу локалне самоуправе, у којој су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и/или спроводити локална политика за младе (усвојена локална Стратегија и Акциони план за младе).Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовале у будућности.

Канцеларија за младе општине Апатин је локални сервис малдих грађана и грађанки, а који броји преко тридесет волонтера. То је оперативно тело у оквиру локалне управе које:

  • успоставља сарадњу са свим релеватним партнерима и ради на њиховом умрежавању,
  • врши праћење и вредновање делатности оних који су одговорни за рад са младима и трошење средстава,
  • комуницира са младима и обезбеђује учешће младих у доношењу одлука,
  • пружа техничку, материјалну и финансијску подршку омладинским организацијама и иницијативама младих,
  • обезбеђује простор, материјалну и техничку помоћ за реализацију активности/пројеката покренутих од стране младих.


Главни циљ њеног формирања је стварање услова у локалним срединама за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

Сва питања која утичу на живот младих представљају предмет активности канцеларије док избор конкретних тема зависи од приоритета и потреба младих на локалном нивоу. Најчешће, оне подржавају и промовишу стваралаштво младих, пружају услове и подршку за самоорганизовање младих и активно учешће у креирању и спровођењу културних политика на локалном нивоу, повећању доступности културних, едукативних и спортских садржаја, организују вршњачке едукације о превенцији насиља и болести зависности, заштити животне средине и одрживом развоју и друго.

Разни пројекти односе се на оснаживање људског капитала, развој омладинског предузетништва, запошљавање младих и управљања миграцијама.

Бројним партнери, истичући Министарство омладине и спорта Републике Србије и Покрајински секретаријат за омладину и спорт, помажу локалним координаторима путем различитих тренинга и обука, пружају им стручно-техничку потпору и редовно информише о актуелностима у области омладинске политике.

 

Линкови:
Министарство омладине и спорта
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Удружење грађана "Мрав" Апатин
Техничка школа Апатин
Гимназија "Никола Тесла" Апатин
Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа Апатин
ОШ "Жарко Зрењанин" Апатин
Мингл - Београдска отворена школа
Млади су закон! - Министарство омладине и спорта
Национална служба за запошљавање
Културни центар Апатин