О систему 48

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ 48?

За решавање Ваших проблема сада је довољан један једини телефонски позив, СМС порука или приступ Интернету и овом порталу. Цео систем је осмишљен да би Вама био на услузи и као такав Вам стоји на располагању 24 сата дневно.

  • По цени локалног разговора можете пријавити проблем током 24 сата 365 дана годишње
  • У најкраћем року дежурне службе јавних предузећа излазе на терен
  • У року од 48 сати ћете добити одговор о статусу решавања Вашег проблема

Развој СИСТЕМа 48 поспешује позицију наше локалне самоуправе и тиме нас ставља далеко испред осталих општина што ће нам омогућити привлачење инвестиција и отварање нових радних места.

СИСТЕМ 48 представља јединствен информациони систем у Европи којим се у року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање општином и квалитетнијом контролом јавних предузећа.


Обједињујући рад свих јавних предузећа у општини Систем 48 омогућава решавање проблема и захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама.

Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају проблем из домена комуналних предузећа.

Општина Апатин, у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са грађанима, је успоставила рад Call центра. Референту који брине о свим примедбама или похвалама служби које су у саставу општине и јавних предузећа чији је оснивач општина можете се обратити на следећи начин:

  • лично (доласком грађана у Центар за обавештавање, Средња бб, у приземљу)
  • телефоном на број 025/772-444 на који се у току рада јавља референт, а у осталом времену можете оставити поруку коју ће забележити говорни апарат
  • путем СМС поруке на телефон број 069/772-444
  • преко портала општине Апатин који се налази на страници СИСТЕМ48/Пријави проблем Ако желите да Вас референт информише о статусу поднетог захтева, оставите податке како би референт могао да Вам одговори (Телефон или/и СМС или/и е-маил)


Ако нисте сигурни које је врсте Ваш захтев, изаберите "НЕКИ ДРУГИ ЗАХТЕВ" са дна листе захтева.