НАРЕДНИХ ГОДИНУ ДАНА КАТАСТАРСКИ ПРЕМЕР У СОНТИ

05.05.2021.

Републички геодетски завод обавештава имаоце права на непокретностима да ће се на делу катастарске општине Сонта површине 440 ha, у грађевинском рејону насељеног места Сонта, општина Апатин, изводити катастарски премер у циљу обнове катастра непокретности. Геодетске радове на катастарском премеру изводиће геодетска организација „ГЕОСОФТ“ д.о.о., из Београда.

Позивају се сви имаоци права на непокретностима да учествују у поступку катастарског премера и да извођачу радова дозволе приступ непокретностима у периоду извођења катастарског премера, те да на прописан начин међним белегама, димензија 7х7х40 cm, обележе граничне тачке катастарских парцела у складу са чланом 49. Закона и чланом 15. Правилника.  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скенирани позиви за лица која немају уредну адресу и за које није могуће извршити доставу позива поштом.

Преузмите позив

Преузмите нови позив

Преузмите нове позиве 2

Преузмите нове позиве 3

ЈАВНИ УВИД КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА У К.О. СОНТА