НАРЕДНИХ ГОДИНУ ДАНА КАТАСТАРСКИ ПРЕМЕР У СОНТИ

05.05.2021.

Републички геодетски завод обавештава имаоце права на непокретностима да ће се на делу катастарске општине Сонта површине 440 ha, у грађевинском рејону насељеног места Сонта, општина Апатин, изводити катастарски премер у циљу обнове катастра непокретности. Геодетске радове на катастарском премеру изводиће геодетска организација „ГЕОСОФТ“ д.о.о., из Београда.

Позивају се сви имаоци права на непокретностима да учествују у поступку катастарског премера и да извођачу радова дозволе приступ непокретностима у периоду извођења катастарског премера, те да на прописан начин међним белегама, димензија 7х7х40 cm, обележе граничне тачке катастарских парцела у складу са чланом 49. Закона и чланом 15. Правилника.  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скенирани позиви за лица која немају уредну адресу и за које није могуће извршити доставу позива поштом.

Преузмите позив

Преузмите нови позив

Преузмите нове позиве 2

Преузмите нове позиве 3

 

07.12.2021.ЈАВНИ УВИД КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА У К.О. СОНТА

Обавештавају се учесници комасације у K.o Сонта да је прегледни план старог стања Комасационе процене земљишта изложен на јавни увид у просторијама месне заједнице Сонта (канцеларија број 24) и на сајту општине Апатин https://www.soapatin.org/ . Јавни увид траје 15 дана, почевши од 08. децембра 2021. године.

Учесници комaсације који имају примедбу на комасациону процену могу писмено доставити исту у месну заједницу Сонта, канцеларија број 25 у времену трајања излагања.

 

СОНТА - комасациона процена земљишта

 

 

12.04.2023. ПУТНА И КАНАЛСКА МРЕЖА К.О. СОНТА

Обавештавају се грађани који поседују пољопривредно земљиште у катастарској општини Сонта да су следећи планови:

 

ПРЕГЛЕД ПУТНЕ И КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ КО СОНТА - ОРТОФОТО

 

ПРЕГЛЕД ПУТНЕ И КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ КО СОНТА

 

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КО СОНТА

 

изложени на јавни увид у просторијама месне заједнице Сонта, канцеларија број 24 и на сајту општине Апатин.

Јавни увид траје 15 дана, почевши од 12. априла 2023. године.

Учесници комасације који имају примедбу на прегледне планове могу писмено доставити исту у месну заједницу Сонта, канцеларија број 24 у времену трајања излагања.