Пригревица

Пригревица се налази на територији општине Апатин која се налази у Западно-бачком округу у Војводини у Србији. Пригревица је лоцирана у североисточном делу општине Апатин заузима површину од око 4.000 хектара и по величини је треће место у општини и налази се на веома повољном географском положају. Од града Апатина удаљена је 10 км, а од града Сомбора око 20 км. Налази се на пружном правцу Суботица - Винковци, а кроз насеље пролази пут који веже Апатин са Новим Садом. У близини места се налази ДТД канал који је удаљен око 2 км од центра самог места.

При ископавању у дубљим деловима земљишта постоје термалне воде чија се температура креће од 30 до 50 степени, зависно од дубине слоја. Кориштење ових вода је резултовало изградњом једне од првих бања на територији Војводине која се налазила у самом месту Пригревица, а у данашње време је изграђен и цео бањски комплекс између Пригревице и Апатина у шуми Јунаковић са истоименим називом Бања Јунаковић, која данас спада у ред најмлађих и најатрактивијих бањско—рекреативних центара у Војводини.

Официјелно школовање у Пригревици почиње са колонизацијом Немаца која почиње 1763. године и траје до 1944. године. По доласку колониста, изграђена je школа поред цркве, а нова школска зграда подигнута je 1780. године. Ђаци се укључују у тадашњи аустријски школски систем.. Први учитељ био je Jакоб Лаjснер.

Поред школе у центру села се налази и библиотека.

После 1960.године многа места у Војводини, која су била насељена колонистима, почела су са подизањем спомен обележја везаних за жртве рата. Слична идеја јавила се и у Пригревици. Тако да је 1966. године у част двадесетогодишњици колонизације, политички акт Пригревице и органи управљања и руковођења Задруге договорили да се подигне споменик жртвама које је овај народ дао у НОБ 1941-1945. Договорено је да споменик буде у виду библиотеке, која ће поред спомен обележја имати и корисну функцију за читаоце.

 https://www.facebook.com/prigrevicaa/

Галерија