Јавна предузећа и установе

 • Народна библиотека Апатин
  Петефи Шандора 4, Апатин
  025 773-913
  дир. Бранка Вејин
  bibliotekaapatin@gmail.com

 • Установа за стручно оспособљавање одраслих Апатин
  Димитрија Туцовића 32, Апатин
  025 773-244
  в.д. дир. Ивана Павковић
  ustanova.apatin@gmail.com

 • Центар за социјални рад Апатин
  Светозара Милетића 6, Апатин
  025 772-451
  дир. Николина Сучевић
  info@csrapatin.net

 • Tуристичка организација "Апатин" Апатин
  Петефи Шандора 2/a, Апатин
  025 772-555
  дир. Немања Јовић
  office@apatin.org.rs

 • Јавно комунално предузеће "Наш дом" Апатин
  Српских Владара 44, Апатин
  025 772-415
  дир. Небојша Смиљанић
  info.jkpnasdom@gmail.com

 • Јавно предузеће за управљање путничким пристаништем и марином "Апатин"
  Дунавска обала бб, Апатин
  025 515 00 68
  дир. Љиљана Крец
  info@marinaapatin.rs

 • Општински културни центар Апатин
  Петефи Шандора 4, Апатин
  025 772-040
  дир. Данијела Обрадовић
  info@kulturaapatin.com
 • Дом здравља у Апатину
  Нушићева бб, Апатин
  025 773-722
  дир. др Бранислав Ракетић
  director@dzapatin.co.rs

 • Предшколска установа за децу-дечији вртић "Пчелица" Апатин
  Блок 112, Апатин
  025 773-121
  дир. Биљана Мандић
  office@pcelicaapatin.com

 • Слободна зона Апатин
  Српских владара 29, Апатин
  069 25 26 002
  дир. Маја Куриџа
  majakuridza@freezoneapatin.com