Секретар Скупштине Општине Апатин

Александра Вукоман - Секретар Скупштине општине Апатин

Датум рођења: 02.10.1974.
Телефон: +381 65 25260 11
e-mail: sekretar@apatin.rs

          

Александра Вукоман рођена је 2. октобра 1974. године у Апатину, основну школу завршила је у Апатину, а средњу медицинску  школу „Ружица Рип“ у Сомбору. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 1999. године.

Послове приправника је обављала у Основном суду у Апатину у периоду од 1999. године до 2002. године.

Од 2002. године запошљава се у Општинској управи општине Апатин на пословима Извршног одбора, а затим на скупштинским пословима.

Као заменица Секретара Општинске изборне комисије од 2013. године стицала је звања и искуства у спровођењу избора,а од тада обавља и послове заштите права пацијената.

Мајка је једног детета.