Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

31.01.2022. 12:00

Документи

Израда ПТД за потребе партерног уређења са озелењавањем , мобилијаром, парконгом и пешачко-бициклистичком стазом стамбеног блока 112 у Апатину

Рок за достављање понуда

04.01.2022. 12:00

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

28.12.2021. 12:00

Документи

Услуга осигурања имовине, лица и возила

Рок за достављање понуда

27.12.2021. 10:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Набавка туцаника

Завршена

Документи

Реконструкција општинског пута Купусина ка Бачком Моноштору на теритирији општине Апатин

Завршена

Документи

Набавка противградних ракета

Завршена

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Завршена

Документи

Реконструкција бициклистичке стазе од Апатина до кружног тока ( ка Бањи Јунаковић)

Завршена

Документи

Реконструкција паркинг простора, приступне саобраћајнице и пешачке стазе на к.п. 2223/1, 2223/5, 2219/1, 2224/3 и 2153/2 к.о. Апатин у улици Душка Трифуновића у Апатину

Завршена

Документи

Реконструкција пешачких стаза на подручју општине Апатин

Завршена

Документи

Услуга чишћења

Завршена

Документи

Усуге агенције за запошљавање

Завршена

Документи

Сузбијање комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Завршена

Документи