Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Набавка електричне енергије и јавне расвете за Апатин и насељена места (24 месеца)

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Испитивање гравитационе канализације и дела канализације ниског притиска у Пригревици

Рок за достављање понуда

09.08.2021. 10:00

Документи

Реконструкција тротоара у општини Апатин

Рок за достављање понуда

19.07.2021. 10:00

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Рок за достављање понуда

13.07.2021. 12:00

Документи

Услуге сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије

Рок за достављање понуда

05.07.2021. 09:00

Документи

Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину – биолошки филтери

Рок за достављање понуда

22.06.2021. 12:00

Документи

Набавка туцаника

Рок за достављање понуда

04.06.2021. 12:00

Документи

Реконструкција општинског пута Купусина ка Бачком Моноштору на теритирији општине Апатин

Рок за достављање понуда

01.06.2021. 11:00

Документи

Набавка противградних ракета

Рок за достављање понуда

31.05.2021. 12:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Услуге обезбеђења

Завршена

Документи

Услуга превоза ученика (подељена у две партије)

Завршена

Документи

Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

Документи

Услуге помоћи у кући

Завршена

Документи

Услуге осигурања имовине, лица и возила

Завршена

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Завршена

Документи

Реконструкције и енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ у Сонти, I фаза

Завршена

Документи

Набавка грађевинском материјала за побољшање услова становања породица избеглица на подручју општине Апатин

Завршена

Радови на реконструкцији бетонских стаза у општини Апатин

Завршена

Документи