Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

31.01.2022. 12:00

Документи

Израда ПТД за потребе партерног уређења са озелењавањем , мобилијаром, парконгом и пешачко-бициклистичком стазом стамбеног блока 112 у Апатину

Рок за достављање понуда

04.01.2022. 12:00

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

28.12.2021. 12:00

Документи

Услуга осигурања имовине, лица и возила

Рок за достављање понуда

27.12.2021. 10:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Партерно уређење парцеле 2154/2 к.о. Апатин

Завршена

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Завршена

Документи

Молерски радови у унутрашњости зграде општинске управе

Завршена

Документи

Набавка пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом

Завршена

Документи

Уградња туцаника

Завршена

Документи

Набавка горива за моторна возила

Завршена

Документи

Набавка и испорука уља за ложење - гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ

Завршена

Документи

Опремање намештајем вртића "Љубичица" у Сонти

Завршена

Документи

Изградња зелене пијаце у Сонти

Завршена

Документи

Услуга превоза ученика

Завршена

Документи