Огласи

Јавно надметање за давање у закуп места за продају пића

О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - СОНТА

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПОЗИЦИЈЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ПИЋА

Pозив на јавну расправу ради доношења одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике односно Општине Апатин а које се налази на територији Општине Апатин

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике односно Општине Апатин а које се налази на територији Општине Апатин

Оглас отуђење 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

Оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине апатин Апатин, ул. Пригревачка бр. 72, испред Техничке школе са домом ученика Апатин из Апатина

Оглас за киоск на локацији Трг Николе Тесле – испред зграде Блока 3

Оглас за киоск на углу Ул. Петра Драпшина и Српских владара

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2018. ГОДИНУ РАДИ ПРОДАЈЕ ЛУБЕНИЦА И ДИЊА

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА ЗА 55. АПАТИНСКЕ РИБАРСКЕ ВЕЧЕРИ