Огласи

Оглас ради давања у закуп земљишта у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања - избор најповољнијег понуђача – закупца дела земљишта за депоновање песка на делу парцеле бр. 2500 к.о. Апатин у јавној својини општине Апатин

Оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања прикупљањем писмених понуда ради постављања привременог монтажног објекта

Оглас ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања - канцеларија број 2, 3, 8 и 9 у приземљу зграде бившег Општинског суда у Апатину

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА који је се налази у I зони, Трг Николе Тесле бр. 13 (претходна адреса ул. Петефи Шандора 2а)

Оглас за пријем кандидата за добровољно служење војног рока

Јавно надметање за давање у закуп места за продају пића за дочек Православне нове године, 13.01.2020.

Оглас за давање у закуп гараже у блоку 56 у Апатину

Оглас за пословни простор на Тргу Николе Тесле бр. 26

Оглас за пословни простор на Тргу Николе Тесле бр. 13

Оглас за пословни простор у Сонти, Вука Караџића

Оглас пословни простор Српских Владара 67

Оглас за добровољно служење војног рока

Јавно надметање за давање у закуп места за продају пића

О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - СОНТА

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПОЗИЦИЈЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ПИЋА

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике односно Општине Апатин а које се налази на територији Општине Апатин

Оглас отуђење 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

Оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине апатин Апатин, ул. Пригревачка бр. 72, испред Техничке школе са домом ученика Апатин из Апатина

Оглас за киоск на локацији Трг Николе Тесле – испред зграде Блока 3

Оглас за киоск на углу Ул. Петра Драпшина и Српских владара

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2018. ГОДИНУ РАДИ ПРОДАЈЕ ЛУБЕНИЦА И ДИЊА

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА ЗА 55. АПАТИНСКЕ РИБАРСКЕ ВЕЧЕРИ