Службени лист општине Апатин

Погледајте све службене листове Општине Апатин.

Broj Naslov Datum Link
21 Службени лист 21 - 2024. 17.07.2024.
20 Службени лист 20 - 2024. 17.07.2024.
19 Службени лист 19 - 2024. 12.06.2024.
18 Службени лист 18 - 2024. 11.06.2024.
17 Службени лист 17 - 2024. 06.06.2024.
16 Службени лист 16 - 2024. 31.05.2024.
15 Службени лист 15 - 2024. 18.05.2024.
14 Службени лист 14 - 2024. 17.05.2024.
13 Службени лист 13 - 2024. 13.05.2024.
12 Службени лист 12 - 2024. 30.04.2024.
11 Службени лист 11 - 2024. 27.04.2024.
10 Службени лист 10 - 2024. 08.04.2024.
9 Службени лист 9 - 2024. 05.04.2024.
8 Службени лист 8 - 2024. 04.04.2024.
7 Службени лист 7 - 2024. 25.03.2024.
6 Службени лист 6 - 2024. 19.03.2024.
5 Службени лист 5 - 2024. 08.03.2024.
4 Службени лист 4 - 2024. 23.02.2024.
3 Службени лист 3 - 2024. 20.02.2024.
2 Службени лист 2 - 2024. 14.02.2024.
1 Службени лист 1 - 2024. 10.01.2024.
Регистар службеног листа општинe Апатин за 2023. годину
25 Службени лист 25 - 2023. 29.12.2023.
24 Службени лист 24 - 2023. 28.12.2023.
23 Службени лист 23 - 2023. 20.12.2023.
22 Службени лист 22 - 2023. 23.11.2023.
21 Службени лист 21 - 2023. 10.11.2023.
20 Службени лист 20 - 2023. 31.10.2023.
19 Службени лист 19 - 2023. 23.10.2023.
18 Службени лист 18 - 2023. 21.09.2023.
17 Службени лист 17 - 2023. 13.09.2023.
16 Службени лист 16 - 2023. 11.08.2023.
15 Службени лист 15 - 2023. 28.07.2023.
14 Службени лист 14 - 2023. 29.06.2023.
13 Службени лист 13 - 2023. 22.06.2023.
12 Службени лист 12 - 2023. 22.06.2023.
11 Службени лист 11 - 2023. 05.06.2023.
Прилог уз службени лист број 10 Годишњи Програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2023.годину
10 Службени лист 10 - 2023. 23.05.2023.
9 Службени лист 9 - 2023. 12.05.2023.
8 Службени лист 8 - 2023. 09.05.2023.
7 Службени лист 7 - 2023. 28.04.2023.
6 Службени лист 6 - 2023. 21.04.2023.
5 Службени лист 5 - 2023. 12.04.2023.
4 Службени лист 4 - 2023. 05.04.2023.
3 Службени лист 3 - 2023. 31.03.2023.
2 Службени лист 2 - 2023. 22.03.2023.
1 Службени лист 1 - 2023. 03.03.2023.
Регистар службеног листа општинe Апатин за 2022. годину
20 Службени лист 20 - 2022. 27.12.2022.
19 Службени лист 19 - 2022. 23.12.2022.
18 Службени лист 18 - 2022. 14.12.2022.
17a Службени лист 17a - 2022. 08.12.2022.
17 Службени лист 17 - 2022. 29.11.2022.
16 Службени лист 16 - 2022. 09.11.2022.
15 Службени лист 15 - 2022. 21.10.2022.
14 Службени лист 14 - 2022. 03.10.2022.
Прилог уз службени лист број 13 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2022. годину 16.09.2022.
13 Службени лист 13 - 2022. 16.09.2022.
12 Службени лист 12 - 2022. 19.08.2022.
11 Службени лист 11 - 2022. 15.07.2022.
10 Службени лист 10 - 2022. 30.06.2022.
9 Службени лист 9 - 2022. 21.06.2022.
8 Службени лист 8 - 2022. 13.05.2022.
7 Службени лист 7 - 2022. 04.05.2022.
6 Службени лист 6 - 2022. 08.04.2022.
5 Службени лист 5 - 2022. 17.03.2022.
4 Службени лист 4 - 2022. 08.03.2022.
3 Службени лист 3 - 2022. 18.02.2022.
2 Службени лист 2 - 2022. 16.02.2022.
1 Службени лист 1 - 2022. 08.02.2022.
Регистар службеног листа општинe Апатин за 2021. годину
23 Службени лист 23 - 2021. 31.12.2021.
22 Службени лист 22 - 2021. 31.12.2021.
22 Службени лист 22 - 2021. 23.12.2021.
21 Службени лист 21 - 2021. 08.12.2021.
20 Службени лист 20 - 2021. 26.11.2021.
19 Службени лист 19 - 2021. 09.11.2021.
18 Службени лист 18 - 2021. 20.10.2021.
17 Службени лист 17 - 2021. 24.09.2021.
16 Службени лист 16 - 2021. 20.08.2021.
15 Службени лист 15 - 2021. 02.08.2021.
14 Службени лист 14 - 2021. 28.07.2021.
13 Службени лист 13 - 2021. 22.07.2021.
12 Службени лист 12 - 2021. 17.07.2021.
11 Службени лист 11 - 2021. 14.07.2021.
10 Службени лист 10 - 2021. 12.07.2021.
9 Службени лист 9 - 2021. 24.06.2021.
8 Службени лист 8 - 2021. 17.06.2021.
7 Службени лист 7 - 2021. 07.06.2021.
6 Службени лист 6 - 2021. 21.05.2021.
5 Службени лист 5 - 2021. 11.05.2021.
4 Службени лист 4 - 2021. 16.04.2021.
3 Службени лист 3 - 2021. 01.04.2021.
2 Службени лист 2 - 2021. 25.02.2021.
1 Службени лист 1 - 2021. 12.02.2021.
Регистар службеног листа општинe Апатин за 2020. годину
23 Службени лист 23 - 2020. 29.12.2020.
22 Службени лист 22 - 2020. 18.12.2020.
21 Службени лист 21 - 2020. 10.12.2020.
20 Службени лист 20 - 2020. 27.11.2020.
19 Службени лист 19 - 2020. 18.11.2020.
18 Службени лист 18 - 2020. 12.11.2020.
17 Службени лист 17 - 2020. 10.11.2020.
16 Службени лист 16 - 2020. 23.10.2020.
15 Службени лист 15 - 2020. 01.10.2020.
14 Службени лист 14 - 2020. 29.09.2020.
Прилог уз службени лист број 14 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2020 годину 09.06.2020.
13 Службени лист 13 - 2020. 21.08.2020.
12 Службени лист 12 - 2020. 10.07.2020.
11 Службени лист 11 - 2020. 30.06.2020.
10 Службени лист 10 - 2020. 10.06.2020.
9 Службени лист 9 - 2020. 08.06.2020.
8 Службени лист 8 - 2020. 28.05.2020.
7 Службени лист 7 - 2020. 11.05.2020.
6 Службени лист 6 - 2020. 16.04.2020.
5 Службени лист 5 - 2020. 03.04.2020.
4 Службени лист 4 - 2020. 17.03.2020.
3 Службени лист 3 - 2020. 16.03.2020.
2 Службени лист 2 - 2020. 06.03.2020.
1 Службени лист 1 - 2020. 28.02.2020.
Садржај за 2019. годину Регистар службеног листа општинe Апатин за 2019. годину Апатин, децембар 2019.
14 Службени лист 14 - 2019. 30.12.2019
13 Службени лист 13 - 2019. 27.12.2019
12 Службени лист 12 - 2019. 29.11.2019
11 Службени лист 11 - 2019 15.11.2019
10 Службени лист 10 - 2019. 24.10.2019.
9 Службени лист 9 - 2019. 13.09.2019.
8 Службени лист 8 - 2019 13.08.2019.
7 Службени лист 7 - 2019. 30.07.2019.
6 Службени лист 6 - 2019. 29.07.2019.
5 Службени лист 5 - 2019. 25.06.2019.
4 Службени лист 4 - 2019. 31.05.2019.
Прилог уз службени лист број 4 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2019. годину 31.05.2019.
3 Службени лист 3 - 2019. 24.04.2019.
2 Службени лист 2 - 2019. 12.03.2019
1 Службени лист 1 - 2019. 28.02.2019
Садржај за 2018. годину Регистар службеног листа општинe Апатин за 2018. годину 31.12.2018
20 Службени лист 20 - 2018. 28.12.2018
19 Службени лист 19 - 2018. 21.12.2018
18 Службени лист 18 - 2018. 29.11.2018
17 Службени лист 17 - 2018. 09.11.2018
16 Службени лист 16 - 2018. 24.10.2018
15 Службени лист 15 - 2018. 11.10.2018
14 Службени лист 14 - 2018. 01.10.2018
13 Службени лист 13 - 2018. 30.07.2018
12 Службени лист 12 - 2018. 25.07.2018
Прилог уз Службени лист број 12 Годишњи Програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2018.годину
11 Службени лист 11 - 2018. 19.07.2018
10 Службени лист 10 - 2018. 16.07.2018
9 Службени лист 9 - 2018. 06.07.2018
8 Службени лист 8 - 2018 29.06.2018
7 Службени лист 7 - 2018 14.06.2018
6 Службени лист 6 - 2018. 16.04.2018
5 Службени лист 5 - 2018. 03.04.2018.
4 Службени лист 4 - 2018. 28.03.2018
3 Службени лист 3 - 2018. 26.02.2018
2 Службени лист 2 - 2018. 12.02.2018
1 Службени лист 1 - 2018. 31.01.2018
Садржај Регистар службеног листа општинe Апатин за 2017. годину Децембар 2017.
20 Службени лист 20 - 2017. 29.12.2017
19 Службени лист 19 - 2017. 22.12.2017
18 Службени лист 18- 2017. 08.12.2017
17 Службени лист 17 - 2017. 17.11.2017
16 Службени лист 16 - 2017. 24.10.2017
15 Службени лист 15 - 2017. 12.10.2017
14 Службени лист 14 - 2017. 31.08.2017
13 Службени лист 13 - 2017. 07.08.2017
12 Службени лист 12 - 2017. 26.07.2017
11 Службени лист 11 - 2017. 25.07.2017
10 Службени лист 10 - 2017. 22.07.2017
9 Службени лист 9 - 2017. 14.07.2017
8 Службени лист 8 - 2017. 22.06.2017
7 Службени лист 7 - 2017. 16.06.2017
6 Службени лист 6 - 2017 03.05.2017.
5 Службени лист 5 - 2017 10.04.2017.
4 Службени лист 4 - 2017 21.03.2017.
3 Службени лист 3 - 2017 14.03.2017.
2 Службени лист 2 - 2017 02.03.2017.
1 Службени лист 1 - 2017 13.01.2017.
18 Службени лист 18 - 2016 26.12.2016.
17 Службени лист 17 - 2016 22.12.2016.
16 Службени лист 16 - 2016 20.12.2016.
15 Службени лист 15 - 2016 23.11.2016.
14 Службени лист 14 - 2016 26.10.2014.
13 Службени лист 13 - 2016 14.10.2016.
12 Службени лист 12 - 2016 20.09.2016.
11 Службени лист 11 - 2016 01.09.2016.
10 Службени лист 10 - 2016 31.08.2016.
76 Службени лист 9 - 2016 12.08.2016.
75 Службени лист 8 - 2016 28.06.2016.
74 Службени лист 7 - 2016 27.05.2016.
73 Службени лист 6 - 2016 17.05.2016.
72 Службени лист 5 - 2016 11.05.2016.
71 Службени лист 4 - 2016 08.04.2016.
70 Службени лист 3 - 2016 01.04.2016.
69 Службени лист 2 - 2016 28.03.2016.
68 Службени лист 1 - 2016 29.01.2016.
67 Службени лист 13 - 2015 29.12.2015.
66 Службени лист 12 - 2015 27.11.2015.
65 Службени лист 11 - 2015 02.11.2015.
64 Службени лист 10 - 2015 23.10.2015.
63 Службени лист 9 - 2015 19.10.2015.
62 Службени лист 8 - 2015 29.09.2015.
61 Службени лист 7 - 2015 25.09.2015.
60 Службени лист 6 - 2015 03.07.2015.
59 Службени лист 5 - 2015 11.06.2015.
58 Службени лист 4 - 2015 29.05.2015.
57 Службени лист 3 - 2015 31.03.2015
56 Службени лист 2 - 2015 16.03.2015.
55 Службени лист 1 - 2015 26.02.2015.
54 Службени лист 9 - 2014. 26.12.2014.
53 Службени лист 8 - 2014. 28.11.2014.
52 Службени лист 7 - 2014. 22.10.2014.
51 Службени лист 6 - 2014. 24.09.2014.
50 Службени лист 5 - 2014. 30.07.2014.
49 Службени лист 4 - 2014. 30.06.2014.
48 Службени лист 3 - 2014. 22.05.2014.
47 Службени лист 2 - 2014. 24.03.2014.
46 Службени лист 1 - 2014. 13.02.2014.
45 Службени лист 17 - 2013. 27.12.2013.
44 Службени лист 16 - 2013. 29.11.2013.
43 Службени лист 15 - 2013. 25.11.2013.
42 Службени лист 14 - 2013. 04.11.2013.
41 Службени лист 13 - 2013. 30.10.2013.
40 Службени лист 12 - 2013. 23.10.2013.
39 Службени лист 11 - 2013. 30.09.2013.
38 Службени лист 10 - 2013. 19.08.2013.
37 Службени лист 9 - 2013. 21.06.2013.
36 Службени лист 8 - 2013. 23.05.2013.
35 Службени лист 7 - 2013. 29.04.2013.
34 Службени лист 6 - 2013. 19.04.2013.
33 Службени лист 5 - 2013. 05.03.2013.
32 Службени лист 4 - 2013. 19.02.2013.
31 Службени лист 3 - 2013. 06.02.2013.
30 Службени лист 2 - 2013. 01.02.2013.
29 Службени лист 1 - 2013. 25.01.2013.
28 Службени лист 13 - 2012. 31.12.2012.
27 Службени лист 12 - 2012. 21.12.2012.
26 Службени лист 11 - 2012. 05.11.2012.
25 Службени лист 10 - 2012. 22.10.2012.
24 Службени лист 9 - 2012. 01.10.2012.
23 Службени лист 8 - 2012. 29.06.2012.
22 Службени лист 7 - 2012. 13.06.2012.
21 Службени лист 6 - 2012. 20.05.2012.
20 Службени лист 5 - 2012. 14.05.2012.
19 Службени лист 4 - 2012. 07.05.2012.
18 Службени лист 3 - 2012. 25.04.2012.
17 Службени лист 2 - 2012. 20.04.2012.
16 Службени лист 1 - 2012. 23.03.2012.
15 Службени лист 8 - 2011. 23.12.2011.
14 Службени лист 7 - 2011. 09.12.2011.
13 Службени лист 6 - 2011. 24.10.2011.
12 Службени лист 5 - 2011. 12.09.2011.
11 Службени лист 4 - 2011. 25.07.2011.
10 Службени лист 3 - 2011. 13.06.2011.
9 Службени лист 2 - 2011. 21.03.2011.
8 Службени лист 1 - 2011. 31.01.2011.
7 Службени лист 7 - 2010. 21.12.2010.
6 Службени лист 6 - 2010. 05.11.2010.
5 Службени лист 5 - 2010. 25.10.2010.
4 Службени лист 4 - 2010. 10.09.2010.
3 Службени лист 3 - 2010. 16.06.2010.
2 Службени лист 2 - 2010. 22.04.2010.
1 Службени лист 1 - 2010. 17.03.2010.