Остали документи

Овде можете погледати документа (годишње програме, решења, правилнике..) која су од значаја за Општину Апатин.

ЕЛАБОРАТИ

Документа општине Апатин

TалентМагнет - Побољшани институционални капацитети и ново управљање на више нивоа за привлачење и задржавање талената у Дунавском региону