Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

09.08.2019. 10:00

Ресторани - поновљени поступак

Рок за достављање понуда

24.07.2019. 12:00

Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину

Рок за достављање понуда

22.07.2019. 10:00

Реконструкција и енергетска санација објекта вртића "Дуга" у Свилојеву

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 12:00

Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине Апатин

Завршена