Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Набавка противградних ракета

Рок за достављање понуда

11.06.2020. 12:00

Услуге сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

01.06.2020. 12:00

Услуге акредитоване обуке за лиценцирање

Рок за достављање понуда

11.05.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ "Киш Ференц" у Свилојеву

Завршена

Јавна набавка услуга по партијама: 1. партија - услуга чишћења 2. партија - услуга агенције за запошљавање, отворени поступак јавне набавке

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Завршена

Испорука и монтажа аутобуских стајалишта: Аутобуско стајалиште Апатин 1, Аутобуско стајалиште Апатин 2, Аутобуско стајалиште Апатин 3, Аутобуско стајалиште Kупусина

Завршена