Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Ангажовање пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

26.03.2019. 12:00

Услуга екстерне ревизије финансијских извештаја

Рок за достављање понуда

25.03.2019. 12:00

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Рок за достављање понуда

19.03.2019. 12:00

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

14.03.2019. 12:00

Израда пројектно техничке документације у партијама. Партија 1: Зелена Пијаца Сонта, Партија 2: Визиторски центар

Рок за достављање понуда

05.03.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Столарски радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину

Завршена

Предмет јавне набавке – услуге : Геомеханичка теренска и лабораторијска испитивања и израда елабората о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње следећих објеката у Апатину: - Атлетски стадион у Апатину - Ча

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена