Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Документи

Актуелне Јавне набавке

Услуге обезбеђења

Рок за достављање понуда

11.01.2018. 12:00

Набавка рачунарске опреме

Рок за достављање понуда

05.01.2018. 12:00

КД Слив Дунавац друга фаза

Рок за достављање понуда

04.01.2018. 12:00

Завршене Јавне набавке

Услуга израде стратегије развоја општине Апатин 2019. - 2025.

Завршена

ИЗРАДА И УГРАДЊА СЛИВНИХ РЕШЕТКИ И ПОКЛОПАЦА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

Израда пројектно-техничке документације за атарске путеве

Завршена