Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације

Рок за достављање понуда

04.06.2018. 12:00

Уништавање амброзије

Рок за достављање понуда

01.06.2018. 12:00

Одржавање општинских некатегорисаних путева

Рок за достављање понуда

29.05.2018. 12:00

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Рок за достављање понуда

25.05.2018. 12:00

Уређење улице Српских Владара у Апатину

Рок за достављање понуда

24.05.2018. 12:00

Опремање јаслица

Рок за достављање понуда

24.05.2018. 12:00

Испорука и монтажа инсталације система точења горива за пловила

Рок за достављање понуда

22.05.2018. 12:00

ИЗРАДА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВА 5 У РОМСКОМ НАСЕЉУ У АПАТИНУ

Рок за достављање понуда

14.05.2018. 12:00

Извођење геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасациом и обнови премера грађевиснког реона и индустријске зоне Сонта и радова на комасацији к.о. Сонта у општини Апатин

Рок за достављање понуда

04.05.2018. 12:00

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ РЕВИЗИЈЕ: ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Рок за достављање понуда

04.05.2018. 12:00

Израда пројектно - техничке документације, саобраћајнице у улици Мајор Тепића, бициклитичке стазе Бања Јунаковић-Свилојево, пут од Средње улице до јаслица

Рок за достављање понуда

25.04.2018. 12:00

Израда пројекта ентеријера у јаслицама у склопу ПУ „Пчелица“ у Апатину

Рок за достављање понуда

20.03.2018. 12:00

Завршене Јавне набавке

Изградња и постављање понтона јединице за снабдевање пловила горивом

Завршена

Услуга израде стратегије развоја општине Апатин 2019. - 2025.

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена