Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Гориво за моторна возила

Рок за достављање понуда

16.11.2017. 12:00

Израда пројектно-техничке документације за атарске путеве

Рок за достављање понуда

15.11.2017. 12:00

Услуге OUTSORCINGA

Рок за достављање понуда

08.11.2017. 12:00

Грађевински радови на санацији Дома за старе и пензионере Апатин

Рок за достављање понуда

16.10.2017. 12:00

Завршене Јавне набавке

Реконструкција коловозне конструкције у делу улице Петефи Шандора у Апатину

Завршена

ИЗРАДА И МОНТАЖА ОГРАДА ОКО ОБЈЕКАТА СКЛОНИХ ПАДУ

Завршена

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Завршена

Извођење радова на "Кaнaлизaциjи пoтиснo грaвитaциoнoг вoдa oд лoкaциje ППOВ Aпaтин дo изливa у Дунaв у Апaтину" ДЕОНИЦА од км 0+082.53 (изливна грађевина) до км 0+560.00

Завршена