Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Реконструкцију улице Петефи Шандора парна страна

Рок за достављање понуда

15.08.2018. 12:00

Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин

Рок за достављање понуда

05.07.2018. 12:00

Испорука и монтажа инсталације система точења горива за пловила

Рок за достављање понуда

26.06.2018. 12:00

Набавка геодетских услуга

Рок за достављање понуда

19.06.2018. 12:00

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКОГ СУДА У АПАТИНУ, ОПШТИНА АПАТИН

Рок за достављање понуда

18.06.2018. 12:00

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ МЗ КУПУСИНА У КУПУСИНИ

Рок за достављање понуда

15.06.2018. 12:00

ИЗРАДА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВА 5 У РОМСКОМ НАСЕЉУ У АПАТИНУ

Рок за достављање понуда

14.05.2018. 12:00

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ РЕВИЗИЈЕ: ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Рок за достављање понуда

04.05.2018. 12:00

Израда пројектно - техничке документације, саобраћајнице у улици Мајор Тепића, бициклитичке стазе Бања Јунаковић-Свилојево, пут од Средње улице до јаслица

Рок за достављање понуда

25.04.2018. 12:00

Израда пројекта ентеријера у јаслицама у склопу ПУ „Пчелица“ у Апатину

Рок за достављање понуда

20.03.2018. 12:00

Завршене Јавне набавке

Замена цевовода водоводне мреже у насељу Купусина у Апатину: Идејно решење; Пројекат за грађевинску дозволу; Пројекат за извођење

Завршена

Испорука и монтажа инсталације система точења горива за пловила

Завршена

Извођење геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасациом и обнови премера грађевиснког реона и индустријске зоне Сонта и радова на комасацији к.о. Сонта у општини Апатин

Завршена