Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуге агенције за запошљавање

Рок за достављање понуда

26.08.2019. 12:00

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

09.08.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Услуге стручног надзора над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1041+560 у Апатину

Завршена

Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину

Завршена

Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560

Завршена

Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин

Завршена