Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Санација зграде МУП-а, поновљени поступак

Рок за достављање понуда

03.04.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Услуга екстерне ревизије финансијских извештаја

Завршена

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин

Завршена

Израда пројектно техничке документације у партијама. Партија 1: Зелена Пијаца Сонта, Партија 2: Визиторски центар

Завршена