Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Замена азбестцементних цеви на дистрибутивној мрежи водовода Апатин за делове комплекса 4 и 5 

Рок за достављање понуда

14.08.2017. 12:00

Услуге превоза ученика 2017.

Рок за достављање понуда

07.08.2017. 12:00

Израда пешачких стаза на Горњем гробљу у Апатину

Рок за достављање понуда

07.08.2017. 12:00

Набавка канализационих дуктилних цеви

Рок за достављање понуда

18.07.2017. 12:00

Набавка канализационе опреме и полиетиленских цеви

Рок за достављање понуда

18.07.2017. 12:00

Набавка два путничка аутомобила путем лизинга

Рок за достављање понуда

07.07.2017. 13:00

Реконструкција тротоара дела улице Петефи Шандора у Апатину (непарна страна) од ул. Д. Туцовића до ул. С. Опсенице

Рок за достављање понуда

06.07.2017. 12:00

Завршене Јавне набавке

Услуге физичко-техничког обезбеђења и патролни обилазак објеката Општинске управе општине Апатин, физичко-техничко обезбеђење објекта Биомасе у Пригревици и физичко – техничко обезбеђење плаже на Дунаву код Плаве руже

Завршена

Извођење радова на реконструкцији и проширењу атмосферске канализације слива “Дунавац” у АПАТИНУ

Завршена

Реконструкција атмосферске канализације дела улице Петефи Шандора у Апатину ( непарна страна) од ул. Д.Туцовића до ул. С.Опсенице

Завршена