Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Реконструкција и енергетска санација објекта вртића "Дуга" у Свилојеву

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 12:00

Израда пројектно тешничке документације (две партије) 1. Атлетски стадион у Апатину 2. Реконструкција улице Вука Караџића у Сонти

Рок за достављање понуда

25.06.2019. 12:00

Набавка геодетских услуга

Рок за достављање понуда

20.06.2019. 12:00

Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин

Рок за достављање понуда

18.06.2019. 12:00

Изградња рампе за полигон

Рок за достављање понуда

11.06.2019. 12:00

Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у лед технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог

Рок за достављање понуда

10.06.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине - поновљени поступак

Рок за достављање понуда

31.05.2019. 12:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Набавка добара 2 партије: Партија 1 – набавка рачунарске опреме, Партија 2 – Набавка потрошних добара

Рок за достављање понуда

23.05.2019. 12:00

Изградња паркинга у улици Милоша Обилића у Апатину

Рок за достављање понуда

22.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоских кућа

Завршена

Уређење Трга Николе Тесле и дела улице Петефи Шандора у Апатину

Завршена

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Завршена

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Завршена

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Завршена

Услуга екстерне ревизије финансијских извештаја

Завршена