Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Документи

Актуелне Јавне набавке

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

09.04.2018. 12:00

Израда пројекта ентеријера у јаслицама у склопу ПУ „Пчелица“ у Апатину

Рок за достављање понуда

20.03.2018. 12:00

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АТАРСКЕ ПУТЕВЕ У ОПШТИНИ АПАТИН

Рок за достављање понуда

19.03.2018. 12:00

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА ОБЈЕКТА ЈАСЛИЦА У АПАТИНУ

Рок за достављање понуда

22.02.2018. 12:00

Завршене Јавне набавке

Услуга израде стратегије развоја општине Апатин 2019. - 2025.

Завршена

ИЗРАДА И УГРАДЊА СЛИВНИХ РЕШЕТКИ И ПОКЛОПАЦА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена