Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Изградња бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину

Рок за достављање понуда

17.08.2020. 12:00

Услуга мобилне телефоније и набавка уређаја

Рок за достављање понуда

14.08.2020. 12:00

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

10.08.2020. 12:00

Набавка електричне енергије за јавну расвету и широку потрошњу

Рок за достављање понуда

27.07.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Набавка бетонског мерног камења за потребе спровођења комасације у к.о. Сонта

Завршена

Услуге сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Завршена

Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ "Киш Ференц" у Свилојеву

Завршена

Јавна набавка услуга по партијама: 1. партија - услуга чишћења 2. партија - услуга агенције за запошљавање, отворени поступак јавне набавке

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Завршена