Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

09.08.2019. 10:00

Ресторани - поновљени поступак

Рок за достављање понуда

24.07.2019. 12:00

Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину

Рок за достављање понуда

22.07.2019. 10:00

Реконструкција и енергетска санација објекта вртића "Дуга" у Свилојеву

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 12:00

Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин

Завршена

Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у лед технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог

Завршена

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине - поновљени поступак

Завршена