Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуге обезбеђења

Рок за достављање понуда

04.01.2019. 12:00

Предмет јавне набавке – услуге : Геомеханичка теренска и лабораторијска испитивања и израда елабората о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње следећих објеката у Апатину: - Атлетски стадион у Апатину - Ча

Рок за достављање понуда

31.12.2018. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства избеглица на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

28.12.2018. 12:00

Гориво за моторна возила

Рок за достављање понуда

28.11.2018. 12:00

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ИДР, ИДП И ПЗИ) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПРОШИРЕЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛИВА „ВАТРОГАСНО“ У АПАТИНУ

Рок за достављање понуда

06.11.2018. 15:00

ИЗРАДA ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ КОТЛА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО СА КОТЛОМ НА ПЕЛЕТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У АПАТИНУ

Рок за достављање понуда

26.10.2018. 15:00

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У КУПУСИНИ ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ

Рок за достављање понуда

19.10.2018. 12:00

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У КУПУСИНИ

Рок за достављање понуда

21.09.2018. 12:00

ПРИЛАЗНИ ПУТ У КУПУСИНИ

Рок за достављање понуда

21.09.2018. 12:00

Уређење атарских путева у ко Сонта к.п. 9512 и к.п. 9519 и ко Пригревица к.п. 5010 по партијама

Рок за достављање понуда

06.09.2018. 12:00

Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин

Рок за достављање понуда

05.07.2018. 12:00

Испорука и монтажа инсталације система точења горива за пловила

Рок за достављање понуда

26.06.2018. 12:00

Набавка геодетских услуга

Рок за достављање понуда

19.06.2018. 12:00

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКОГ СУДА У АПАТИНУ, ОПШТИНА АПАТИН

Рок за достављање понуда

18.06.2018. 12:00

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ МЗ КУПУСИНА У КУПУСИНИ

Рок за достављање понуда

15.06.2018. 12:00

ИЗРАДА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВА 5 У РОМСКОМ НАСЕЉУ У АПАТИНУ

Рок за достављање понуда

14.05.2018. 12:00

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ РЕВИЗИЈЕ: ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Рок за достављање понуда

04.05.2018. 12:00

Израда пројектно - техничке документације, саобраћајнице у улици Мајор Тепића, бициклитичке стазе Бања Јунаковић-Свилојево, пут од Средње улице до јаслица

Рок за достављање понуда

25.04.2018. 12:00

Израда пројекта ентеријера у јаслицама у склопу ПУ „Пчелица“ у Апатину

Рок за достављање понуда

20.03.2018. 12:00

Завршене Јавне набавке

Столарски радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

Одржавања општинских некатегорисаних путева на територији општине Апатин

Завршена

Реконструкција и енергетска санација објекта - вртића "Лептирић" у Пригревици, фаза 2 - енергетски радови, радови на грејању и остали радови

Завршена