Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Грађевински радови на санацији Дома за старе и пензионере Апатин

Рок за достављање понуда

16.10.2017. 12:00

Мобилно обезбеђење и обилазак објеката основних школа, предшколских установа и средњих школа на подручју општине Апатин

Рок за достављање понуда

26.09.2017. 12:00

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Рок за достављање понуда

26.09.2017. 12:00

Отворени поступак, електрична енергија за јавну расвету и широку потрошњу

Рок за достављање понуда

22.09.2017. 12:00

Завршене Јавне набавке

Извођење радова на "Кaнaлизaциjи пoтиснo грaвитaциoнoг вoдa oд лoкaциje ППOВ Aпaтин дo изливa у Дунaв у Апaтину" ДЕОНИЦА од км 0+082.53 (изливна грађевина) до км 0+560.00

Завршена

Израдa техничке документације за реконструкцију (адаптацију) и енергетску санацију објекта школа и предшколске установе у општини Апатин

Завршена

Замена азбестцементних цеви на дистрибутивној мрежи водовода Апатин за делове комплекса 4 и 5 

Завршена