Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Отворени поступак јавнe набавкe - геодетске услуге

Рок за достављање понуда

03.01.2020. 12:00

Услуге обезбеђења

Рок за достављање понуда

26.12.2019. 12:00

Помоћ у кући

Рок за достављање понуда

20.12.2019. 12:00

Дневни боравак за особе са физичким инвалидитетом

Рок за достављање понуда

20.12.2019. 12:00

Набавка декоративне новогодишње расвете

Рок за достављање понуда

02.12.2019. 12:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Израда анализе - студије постојећег стања канализационог система на територији општине Апатин са предлозима за унапређење система

Завршена

Услуге стручног надзора над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1041+560 у Апатину

Завршена