Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Радови на реконструкцији бетонских стаза у општини Апатин

Рок за достављање понуда

27.10.2020. 12:00

Документи

Гориво за моторна возила

Рок за достављање понуда

26.10.2020. 12:00

Набавка и испорука уља за ложење - гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ

Рок за достављање понуда

19.10.2020. 12:00

Документи

Одржавање информационог система - писарница, електронске седнице и кадровка евиденција

Рок за достављање понуда

12.10.2020. 12:00

Документи

Дератизација

Рок за достављање понуда

01.10.2020. 12:00

Услуга одржавања информационог система ЛПА

Рок за достављање понуда

09.09.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Набавка електричне енергије за јавну расвету и широку потрошњу

Завршена

Набавка бетонског мерног камења за потребе спровођења комасације у к.о. Сонта

Завршена

Услуге сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Завршена

Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ "Киш Ференц" у Свилојеву

Завршена