Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

14.03.2019. 12:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства избеглица на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

28.12.2018. 12:00

Завршене Јавне набавке

Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин

Завршена

Испорука и монтажа инсталације система точења горива за пловила

Завршена

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКОГ СУДА У АПАТИНУ, ОПШТИНА АПАТИН

Завршена

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ МЗ КУПУСИНА У КУПУСИНИ

Завршена