Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Ангажованје пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

30.04.2020. 12:00

Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ "Киш Ференц" у Свилојеву

Рок за достављање понуда

17.04.2020. 12:00

Јавна набавка услуга по партијама: 1. партија - услуга чишћења 2. партија - услуга агенције за запошљавање, отворени поступак јавне набавке

Рок за достављање понуда

30.03.2020. 12:00

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Рок за достављање понуда

23.03.2020. 12:00

Испорука и монтажа аутобуских стајалишта: Аутобуско стајалиште Апатин 1, Аутобуско стајалиште Апатин 2, Аутобуско стајалиште Апатин 3, Аутобуско стајалиште Kупусина

Рок за достављање понуда

16.03.2020. 12:00

Набавка и монтажа лед сијалица у МЗ Пригревица

Рок за достављање понуда

06.03.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину

Завршена

Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин

Завршена