Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Набавка електричне енергије за јавну расвету и широку потрошњу

Рок за достављање понуда

27.07.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Израда анализе - студије постојећег стања канализационог система на територији општине Апатин са предлозима за унапређење система

Завршена

Услуге стручног надзора над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1041+560 у Апатину

Завршена