Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Дератизација

Рок за достављање понуда

01.10.2020. 12:00

Услуга одржавања информационог система ЛПА

Рок за достављање понуда

09.09.2020. 12:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Израда анализе - студије постојећег стања канализационог система на територији општине Апатин са предлозима за унапређење система

Завршена