Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Санација зграде МУП-а, поновљени поступак

Рок за достављање понуда

03.04.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Катастарско класирање земљишта у поступку комасације к.о. Купусина, општина Апатин

Завршена

Сузбијање штетних глодара на територији општине Апатин

Завршена