Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуге агенције за запошљавање

Рок за достављање понуда

26.08.2019. 12:00

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

09.08.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Израда пројектно техничке документације у партијама. Партија 1: Зелена Пијаца Сонта, Партија 2: Визиторски центар

Завршена

Столарски радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину

Завршена

Предмет јавне набавке – услуге : Геомеханичка теренска и лабораторијска испитивања и израда елабората о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње следећих објеката у Апатину: - Атлетски стадион у Апатину - Ча

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена