Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуге агенције за запошљавање

Рок за достављање понуда

26.08.2019. 12:00

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

09.08.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Завршена

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Завршена

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Завршена

Услуга екстерне ревизије финансијских извештаја

Завршена

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин

Завршена