Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Санација зграде МУП-а, поновљени поступак

Рок за достављање понуда

03.04.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

ИЗРАДA ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ КОТЛА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО СА КОТЛОМ НА ПЕЛЕТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У АПАТИНУ

Завршена

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У КУПУСИНИ ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ

Завршена

Одржавања општинских некатегорисаних путева на територији општине Апатин

Завршена

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У КУПУСИНИ

Завршена

ПРИЛАЗНИ ПУТ У КУПУСИНИ

Завршена

Реконструкција и енергетска санација објекта - вртића "Лептирић" у Пригревици, фаза 2 - енергетски радови, радови на грејању и остали радови

Завршена

Реконструкција и енергетска санација објекта - вртића "Лептирић" у Пригревици, фаза 1 - кров, таваница и плафони, радови на фасади и спољна столарија

Завршена