Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Реконструкција и енергетска санација објекта вртића "Дуга" у Свилојеву

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 12:00

Израда пројектно тешничке документације (две партије) 1. Атлетски стадион у Апатину 2. Реконструкција улице Вука Караџића у Сонти

Рок за достављање понуда

25.06.2019. 12:00

Набавка геодетских услуга

Рок за достављање понуда

20.06.2019. 12:00

Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин

Рок за достављање понуда

18.06.2019. 12:00

Изградња рампе за полигон

Рок за достављање понуда

11.06.2019. 12:00

Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у лед технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог

Рок за достављање понуда

10.06.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине - поновљени поступак

Рок за достављање понуда

31.05.2019. 12:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Набавка добара 2 партије: Партија 1 – набавка рачунарске опреме, Партија 2 – Набавка потрошних добара

Рок за достављање понуда

23.05.2019. 12:00

Изградња паркинга у улици Милоша Обилића у Апатину

Рок за достављање понуда

22.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин

Завршена

Израда пројектно техничке документације у партијама. Партија 1: Зелена Пијаца Сонта, Партија 2: Визиторски центар

Завршена

Столарски радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину

Завршена

Предмет јавне набавке – услуге : Геомеханичка теренска и лабораторијска испитивања и израда елабората о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње следећих објеката у Апатину: - Атлетски стадион у Апатину - Ча

Завршена