Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Радови на реконструкцији бетонских стаза у општини Апатин

Рок за достављање понуда

27.10.2020. 12:00

Документи

Гориво за моторна возила

Рок за достављање понуда

26.10.2020. 12:00

Набавка и испорука уља за ложење - гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ

Рок за достављање понуда

19.10.2020. 12:00

Документи

Одржавање информационог система - писарница, електронске седнице и кадровка евиденција

Рок за достављање понуда

12.10.2020. 12:00

Документи

Дератизација

Рок за достављање понуда

01.10.2020. 12:00

Услуга одржавања информационог система ЛПА

Рок за достављање понуда

09.09.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Јавна набавка услуга по партијама: 1. партија - услуга чишћења 2. партија - услуга агенције за запошљавање, отворени поступак јавне набавке

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Завршена

Испорука и монтажа аутобуских стајалишта: Аутобуско стајалиште Апатин 1, Аутобуско стајалиште Апатин 2, Аутобуско стајалиште Апатин 3, Аутобуско стајалиште Kупусина

Завршена

Опремање вртића "Дуга" у Свилојеву - поновљени поступак

Завршена