Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Санација зграде МУП-а, поновљени поступак

Рок за достављање понуда

03.04.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Столарски радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину

Завршена

Предмет јавне набавке – услуге : Геомеханичка теренска и лабораторијска испитивања и израда елабората о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње следећих објеката у Апатину: - Атлетски стадион у Апатину - Ча

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ИДР, ИДП И ПЗИ) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПРОШИРЕЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛИВА „ВАТРОГАСНО“ У АПАТИНУ

Завршена