Конкурси

Време трајања конкурса

15.04.2018. - 15.10.2018.

Сазнајте више

Конкурс расписује:

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

Време трајања конкурса

30.03.2018. - 31.12.2018.

До утрошка средстава

Сазнајте више

Конкурс расписује:

Савет Месне заједнице Апатин

Време трајања конкурса

23.03.2018. - До утрошка средстава

Сазнајте више

Конкурс расписује:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Време трајања конкурса

27.03.2018. - 29.03.2018.

Сазнајте више