Јавни позив за пружање помоћи у виду школског прибора деци која полазе у први разред oсновне школе из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине

Време трајања конкурса:

27.06.2024. - 01.09.2024.

Конкурс расписује:

ФОНД ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ