Конкурси

Време трајања конкурса

28.02.2018. - 01.10.2018.

Сазнајте више

Конкурс расписује:

Министарство туризма, трговине и телекомуникација

Време трајања конкурса

14.02.2018. - 28.02.2018.

Сазнајте више

Време трајања конкурса

01.11.2017. - 15.11.2017.

Сазнајте више

Конкурс расписује:

ОПШТИНА АПАТИН - Kомисија за доделу студентских стипендија

Време трајања конкурса

28.09.2017. - До утрошка средстава

Сазнајте више

Време трајања конкурса

19.07.2017. - 30.11.2017.

Сазнајте више

Време трајања конкурса

10.08.2017. - 24.08.2017.

Сазнајте више