ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

Време трајања конкурса:

15.06.2020. - До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Национална служба за запошљавање и општина Апатин