Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада

Време трајања конкурса:

24.07.2017. - 15.09.2017.

До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 
 
Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.
 
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада. 
 
 
 
Преузмите: