Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Ангажованје пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

30.04.2020. 12:00

Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ "Киш Ференц" у Свилојеву

Рок за достављање понуда

17.04.2020. 12:00

Јавна набавка услуга по партијама: 1. партија - услуга чишћења 2. партија - услуга агенције за запошљавање, отворени поступак јавне набавке

Рок за достављање понуда

30.03.2020. 12:00

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин - ларвицидни и адултицидни третман

Рок за достављање понуда

23.03.2020. 12:00

Испорука и монтажа аутобуских стајалишта: Аутобуско стајалиште Апатин 1, Аутобуско стајалиште Апатин 2, Аутобуско стајалиште Апатин 3, Аутобуско стајалиште Kупусина

Рок за достављање понуда

16.03.2020. 12:00

Набавка и монтажа лед сијалица у МЗ Пригревица

Рок за достављање понуда

06.03.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у лед технологију са увођењем даљинског управљања и надзора истог

Завршена

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине - поновљени поступак

Завршена

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Завршена

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоских кућа

Завршена

Уређење Трга Николе Тесле и дела улице Петефи Шандора у Апатину

Завршена