Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Сузбијања и уништавања амброзије механичким и хемијским путем на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

23.04.2019. 12:00

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Рок за достављање понуда

10.04.2019. 12:00

Санација зграде МУП-а, поновљени поступак

Рок за достављање понуда

03.04.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин

Завршена

Испорука и монтажа инсталације система точења горива за пловила

Завршена

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКОГ СУДА У АПАТИНУ, ОПШТИНА АПАТИН

Завршена

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ МЗ КУПУСИНА У КУПУСИНИ

Завршена