Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Дератизација

Рок за достављање понуда

01.10.2020. 12:00

Услуга одржавања информационог система ЛПА

Рок за достављање понуда

09.09.2020. 12:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Услуге стручног надзора над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1041+560 у Апатину

Завршена

Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину

Завршена