Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуге агенције за запошљавање

Рок за достављање понуда

26.08.2019. 12:00

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

09.08.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ИДР, ИДП И ПЗИ) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПРОШИРЕЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛИВА „ВАТРОГАСНО“ У АПАТИНУ

Завршена

ИЗРАДA ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ КОТЛА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО СА КОТЛОМ НА ПЕЛЕТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У АПАТИНУ

Завршена

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У КУПУСИНИ ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ

Завршена

Одржавања општинских некатегорисаних путева на територији општине Апатин

Завршена

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН У КУПУСИНИ

Завршена