Јавне набавке

Овде можете погледати све актуелне и завршене јавне набавке Општине Апатин.

Актуелне Јавне набавке

Опремање вртића "Дуга" у Свилојеву - поновљени поступак

Рок за достављање понуда

03.02.2020. 12:00

Реконструкција постројења за прераду воде у Сонти

Рок за достављање понуда

31.01.2020. 12:00

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на подручју општине Апатин

Рок за достављање понуда

24.01.2020. 12:00

Партерно уређење слободних површина платоа и пешачке зоне у улици Вука Караџића у Пригревици, II фаза

Рок за достављање понуда

13.01.2020. 12:00

Издрада пројектно-техничке документације и енергетске санације објекта вртића ”Љубичица” у Сонти

Рок за достављање понуда

13.01.2020. 12:00

Завршене Јавне набавке

Сузбијање штетних глодара на територији општине - дератизација

Завршена

Израда техничке документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију објекта основне школе “Жарко Зрењанин” у Апатину

Завршена

Израда пројектно-техничке документације (идп и пзи) за адаптацију (реконструкцију) и енергетску санацију објекта - хале основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину

Завршена

Услуга екстерне ревизије финансијских извештаја

Завршена

Набавка канти за одлагање комуналног отпада за индивидуална домаћинства

Завршена

Услуге сузбијања комараца на територији општине Апатин

Завршена