Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Отворени поступак јавнe набавкe - геодетске услуге

Рок за достављање понуда

03.01.2020. 12:00

Услуге обезбеђења

Рок за достављање понуда

26.12.2019. 12:00

Помоћ у кући

Рок за достављање понуда

20.12.2019. 12:00

Дневни боравак за особе са физичким инвалидитетом

Рок за достављање понуда

20.12.2019. 12:00

Набавка декоративне новогодишње расвете

Рок за достављање понуда

02.12.2019. 12:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Столарски радови на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину

Завршена

Предмет јавне набавке – услуге : Геомеханичка теренска и лабораторијска испитивања и израда елабората о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње следећих објеката у Апатину: - Атлетски стадион у Апатину - Ча

Завршена

Услуга хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Завршена