Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Рок за достављање понуда

22.02.2021. 12:00

Документи

Набавка канцеларијског материјала

Рок за достављање понуда

22.02.2021. 11:00

Документи

Услуге обезбеђења

Рок за достављање понуда

25.01.2021. 12:00

Документи

Услуга превоза ученика (подељена у две партије)

Рок за достављање понуда

13.01.2021. 12:00

Документи

Услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених животиња

Рок за достављање понуда

29.12.2020. 12:00

Документи

Услуге помоћи у кући

Рок за достављање понуда

28.12.2020. 12:00

Документи

Услуге осигурања имовине, лица и возила

Рок за достављање понуда

28.12.2020. 12:00

Документи

Ангажовање пољочуварске службе

Рок за достављање понуда

28.12.2020. 10:00

Документи

Реконструкције и енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ у Сонти, I фаза

Рок за достављање понуда

09.12.2020. 12:00

Документи

Завршене Јавне набавке

Набавка грађевинском материјала за побољшање услова становања породица избеглица на подручју општине Апатин

Завршена

Радови на реконструкцији бетонских стаза у општини Апатин

Завршена

Документи

Набавка и испорука уља за ложење - гасног уља екстра лако ЕВРО ЕЛ

Завршена

Документи

Одржавање информационог система - писарница, електронске седнице и кадровка евиденција

Завршена

Документи

Услуга одржавања информационог система ЛПА

Завршена