Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин на период од четири године

Време трајања конкурса:

18.02.2022. - 21.03.2022.

Конкурс расписује:

Општина Апатин