Конкурс за финансирање посебног програма у складу са програмом развоја спорта у општини Апатин 2016-2020

Време трајања конкурса:

23.03.2017. - 31.03.2017.

Конкурс расписује:

Председник општине Апатин