Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Време трајања конкурса:

11.03.2017. - 31.05.2017.

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање.