Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора

Време трајања конкурса:

19.09.2022. - 04.10.2022.

Конкурс расписује:

Општина Апатин