Јавни позив за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у облсти спорта у општини Апатин из буџета општине Апатин у 2020. години

Време трајања конкурса:

23.01.2020. - 03.02.2020.

Конкурс расписује:

Спортски савез општине Апатин