Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Апатин - Инспектор канцеларијске контроле

Време трајања конкурса:

24.11.2023. - 04.12.2023.

Конкурс расписује:

Општина Апатин