Конкурси

Време трајања конкурса

17.09.2021. - 04.10.2021.

Сазнајте више

Конкурс расписује:

Општина Апатин

Време трајања конкурса

26.08.2021. - 10.09.2021.

Сазнајте више

Време трајања конкурса

15.07.2021. - 29.07.2021.

Сазнајте више

Конкурс расписује:

Национална служба за запошљавање и општина Апатин

Време трајања конкурса

28.06.2021. - 01.11.2021.

До утрошка средстава

Сазнајте више

Време трајања конкурса

24.05.2021. - 31.05.2021.

Сазнајте више

Конкурс расписује:

Спортски савез општине Апатин