Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Услуга превоза ученика

Рок за достављање понуда

09.08.2019. 10:00

Ресторани - поновљени поступак

Рок за достављање понуда

24.07.2019. 12:00

Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину

Рок за достављање понуда

22.07.2019. 10:00

Реконструкција и енергетска санација објекта вртића "Дуга" у Свилојеву

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 12:00

Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560

Рок за достављање понуда

18.07.2019. 10:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Предмет пројектовања је израда техничке документације за адаптацију и енергетску санацију зграде МЗ Купусина у Купусини, општина Апатин

Завршена

Испорука и монтажа инсталације система точења горива за пловила

Завршена

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКОГ СУДА У АПАТИНУ, ОПШТИНА АПАТИН

Завршена

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТОВАЊА ЈЕ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ И ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ МЗ КУПУСИНА У КУПУСИНИ

Завршена

Замена цевовода водоводне мреже у насељу Купусина у Апатину: Идејно решење; Пројекат за грађевинску дозволу; Пројекат за извођење

Завршена