ЗАТВАРА СЕ САОБРАЋАЈ ИЗА МАКСИЈА ОД НЕДЕЉЕ ПОПОДНЕ

14.05.2021.
У понедељак 17.05. почеће радови на реконструкција паркинг простора, приступне саобраћајнице и пешачке стазе на к.п. 2223/1, 2223/5, 2219/1, 2224/3 и 2153/2 к.о. Апатин у улици Душка Трифуновића.
 
Ради се о паркинг простору иза Макси маркета, као и прилазима истом из правца улица Душка Трифуновића и Бранка Радичевића.
 
Због почетка наведених радова, паркинг простор и саобраћај на наведеним локацијама биће затворен од недеље поподне.