ЗА СРЕДУ САЗВАНА 18. СЕДНИЦА СО АПАТИН

28.04.2022.

Председник СО Апатин, Милан Шкрбић, сазвао је за среду 04. мај, 18. седницу Скупштине општине, са почетком у 10 часова. Седница ће се одржати у  Великој сали СО Апатин, а предложен је следећи Дневни ред:

 

 1. Предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину

 

 1. Предлог Одлуке о ценама услуга такси превоза на територији општине Апатин

 

 1. Разматрање Извештаја о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2021. години

 

 1. Разматрање Програма за рад Савета за кординацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Апатин за 2022. годину

 

 1. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Предшколске установе „Пчелица“ Апатин

 

 1. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

 

 1. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном АПАТИН Апатин

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин за 2021. годину и Плана и програма рада са финансијским планом за 2022. годину

 

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину, Програма рада и финансијског плана за 2022. годину, Општинског културног центра Апатин

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину, Програма рада за 2022. годину, Центра за Социјални рад Апатин са финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Разматрање Програма пословања Јавног предузећа за управљање путевима,планирање и урбанизам Апатин – у ликвидацији за 2022. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину и Плана рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин са прегледом пословања за 2021. годину и Програма рада са финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Разматрање Правилника о првим изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештаје Туристичке организације за 2021. годину и Плана рада са финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем и планом Месне заједнице Апатин за 2021. годину и Финансијског плана за 2022. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Пригревица за 2021. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Сонта за 2021. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Купусина за 2021. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о пословању са Финансијским извештајем Месне заједнице Свилојево за 2021. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2022. годину

 

 1. Предлог Решења о разрешењу директора јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању директора јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин