У УТОРАК 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

22.05.2023.

Председник СО Апатин Милан Шкрбић заказао је 25. седницу Скупштине општине Апатин, која ће се одржати   23. маја 2023. године ( уторак ) са почетком у 10 часова у  великој сали Скупштине општине  Апатин.

    За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Предлог Одлуке о успостављању сарадње општине Апатин, у Републици Србији и града Мохача, у Републици Мађарској
 1. Предлог Одлуке о задуживању општине Апатин за финансирање дефицита текуће ликвидности
 1. Предлог Одлуке о измени и допуни Просторног плана општине Апатин
 1. Разматрање Програмa располагања грађевинског земљишта и непокретности у јавној својини на територији општине Апатин за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2022. години
 1. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Апатин
 1. Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2023. годину
 1. Предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера општине Апатин
 1. Предлог Одлуке о образовању Комисије за родну равноправност
 1. Предлог Одлуке о начину образовања, задацима и начину рада Савета за родну равноправност
 1. Предлог Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин
 1. Разматрање предлога Статута Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин
 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин за 2022. годину и Плана и програма рада са финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Статута Општинског културног центра Апатин

     15. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину, Програма рада и финансијског             плана за 2023. годину, Општинског културног центра Апатин

     16. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације за 2022. годину и                    Плана рада са финансијским планом за 2023. годину

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину, Програма рада за 2023. годину, Центра за Социјални рад Апатин са финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2022. годину и Плана рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о раду Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин са прегледом пословања за 2022. годину и Програма рада са финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем доо Слободне зоне Апатин за 2022. годину и Плана рада са финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем и планом Месне заједнице Апатин за 2022. годину и Финансијског плана за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Пригревица за 2022. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Сонта за 2022. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Купусина за 2022. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2023. годину 
 1. Разматрање Извештаја о пословању са Финансијским извештајем Месне заједнице Свилојево за 2022. годину и Плана рада са Финансијским планом за 2023. годину
 1. Разматрање Годишњег Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Апатин за 2022.годину
 1. Разматрање Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Апатин за 2023.годину