У ТОКУ СУ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОЈЕКАТ "БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ"

02.04.2024.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира и да за школску 2024/2025. годину у складу са Одлуком Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике за ученике основних школа.

Право на бесплатне уџбенике има:


- ученици који су у породици треће или свако наредно дете у систему образовања и васпитања;
- ученици из социјално/материјално угрожених породица чији родитељи или законски заступници су примаоци новчане социјалне помоћи ;
- ученици који основношколско образовање стичу по ИОП-у (1,2 и 3);
- ученицима који остварују право на туђу негу и помоћ;
- ученицима који болују од ретке болести;
- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом- прилагођени уџбеници који се образују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
- ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, само уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
- ученици првог и другог разреда који су глуви - прилагођени уџбеници на знаковном језику


Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документацијa:

 

- за треће и наредно дете: потврду из средње школе/факултета сестре/брата;
за ученике који су у нашој школи не издаје се потврда већ одељенски старешина наводи податке о брату/сестри

- за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ: решење -копија којим се указује својство родитеља, односно умрли лист другог родитеља;

- за ученике који остварују правао на туђу негу и помоћ: решење којим се утврђује наведено право;

Потребну документацију доставити до понедељка 15.4.2024. године
- за будуће прваке код секретара у ОШ "Жарко Зрењанин"
- за ученике од II до VIII разреда предати документацију одељенским старешинама